2023년 11월 24일 (금)

Botanische Tuinen Utrecht | Alles Wat Bloeit

n deze aflevering bezoekt Rogier de Botanische Tuinen van Utrecht en bekijkt hij samen met Connor, Marco en Marloes de diversiteit van de tuin.

Botanische Tuinen Utrecht | Alles Wat Bloeit

▷ Met dank aan: Botanische Tuinen Utrecht, Connor Smith, Marco de Jong en Marloes Adamse


 • In deze aflevering van Alles Wat Bloeit gaan we op pad Stef.

  In de Noordoostpolder ligt 1 van de jongste bossen van ons land, het Kuinderbos. Het bos is nog maar 70 jaar jong maar juist hier groeien planten uit de tijd van de Dinosauriërs. Hier ligt een paradijs voor Varens!


 • Helaas niet zo’n dikke dan u van ons gewend bent, maar de mailbox van de redactie was niet zo vol als andere keren.

  Dus moeten we het dit keer maar met een ‘dunnetje’ doen.

  Maar toch zeker de moeite van het lezen waard, dus gaat u er maar eens voor zitten en geniet!

  Wellicht een volgende editie weer wat meer pagina’s. Wie zal het zeggen.
  https://www.kerkuil.com/pg-17825-7-23575/pagina/nieuwsbrieven.html


 • eder jaar in mei verschijnt de Nieuwsbrief Kerkuilen van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan over het voorgaande broedseizoen. De nieuwsbrief gaat naar alle vrijwilligers, kastenbezitters en donateurs. https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/nieuwe-nieuwsbrief-op-komst-kerkuilen-2023
  https://www.kerkuil.com/pg-17825-7-23575/pagina/nieuwsbrieven.html
 • Aardkundig Erfgoed

  Tijd Onderdeel
  9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
  9.40 Digitale inloop
  9.45 Welkom en inleiding door Henk Baas en Harm Jan Pierik, dagvoorzitters, afdeling Landschap, RCE
  10.00

  Nieuwe kennisproducten aardkundig erfgoed: inspiratie voor beheer en inpassing

  Harm Jan Pierik, RCE

  10.25

  Waarom Landschap Overijssel aardkunde en landschap in elkaar schuift

  Martijn Horst, Landschap Overijssel

  11.00 Pauze
  11.30

  Geomorfologisch herkarteren van Aardkundig Waardevolle Gebieden

  Tom Harkema, WENR

  12.00

  Aardkundige waarden in Aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta: Fundamenteel en verbindend

  Patrick Kiden, TNO-Geologische Dienst Nederland

  12.30 Lunch
  13.30

  Aardkundige waarden in Drenthe: van beleid naar praktijk

  Anja Verbers, Landschapsbeheer Drenthe

  14.00

  Nieuws van de Peelrandbreuk(zone): van belemmeringen naar kansen

  Rimbaud Lapperre: VU/Landslide adviesbureau

  14.30 Pauze
  15.00

  Landschap voor de toekomst. Voorbeelden van een interdisciplinaire benadering tussen aarde, natuur en mens als vertrekpunt voor ruimtelijke opgaven

  Harm Smeenge, De Bosgroepen/Van Hall Larenstein

  15.30

  De bocht afgesneden: Hoe grip op het verloop van de Maas houvast geeft voor een duurzaam ontwerp voor rivierverruiming

  Reinier Ellenkamp, RAAP

  16.00 Afronding, vervolg
  16.15 Afsluiting
  Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken
 • Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.
  Op 15 april 2021 was er een online bijeenkomst over de Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.

  Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. from Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. on Vimeo.

  Het programma zag er als volgt uit

  15.00 - 15.05 uur Welkom door Inge Hendriks, MarketingOost

  15.05 - 15.20 uur Stand van zaken Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, door Adri Ooms, coördinator Nationaal Park Sallandse Heuvelrug&Twents Reggedal

  15.20 - 15.35 uur Toelichting marketingplan 2021 door Rik Smienk, MarketingOost

  15.35 - 15.45 uur Toelichting educatie & participatieplan 2021 door Lilian Dieben, IVN

  15.45 - 16.00 uur Deel 1: Landschapsbiografie door Martijn Horst, Landschap Overijssel

  16.00 - 16.05 uur Pauze

  16.05 - 16.45 uur Deel 2: Landschapsbiografie door Martijn Horst

  16.45 - 16.50 uur Interessante voorbeelden door Lilian Dieben en Tamara Toering, MarketingOost

  16.50 - 17.00 uur Brainstormen met elkaar (op zoek naar kansen)

  17.00 uur Afsluiting

  https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaal-park-/ontstaan-sallandse-heuvelrug/

  -Presentatie stand van zaken NPSHTR - Adri Ooms; start op 1.32

  -Presentatie marketingplan 2021 - Rik Smienk; start op 16.55

  -Presentatie educatie & participatieplan - Lilian Dieben; start op 33.0

  -Landschapsbiografie - Martijn Horst; start op 39.5 en download op deze pagina de landschapsbiografie

  -Presentatie voorbeelden; start op 1.42.20

  https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaal-park-/ontstaan-sallandse-heuvelrug/

  Download Salland

  Download de landschapsbiografie

  Bij de publicatie horen drie overzichtskaarten op A2-formaat met een schaal van 1:80.000:
  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 1: Bergen, zandkopjes, veen en de oudste bewoning (<800 na Chr.)

  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 2: Middeleeuwse dorpslandschappen (800-1850 na Chr.)

  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 3: Bebossing en ruilverkaveling in het moderne landschap

  We wensen je veel leesplezier en ontdekkingstochten in het landschap!
  Wil je de biografie toch in boekvorm kopen? Voor €8,50 is deze te verkrijgen bij:


 • https://www.youtube.com/@arcticpassion7608/videos
 • og steeds niet aan toegekomen. Nu live Studium Generale https://www.youtube.com/@lufleiden5277/videos Een duolezing in de Bergkerk in Amersfoort over 'Is er toekomst voor de natuur en de mens? Processen en patronen' met:
  • prof.dr. Arjan Doelman, hoogleraar Toegepaste analyse;
  • prof.dr. Hans Slabbekoorn, hoogleraar Akoestische ecologie en gedrag.

  Professor Slabbekoorn gaat in op de problemen voor dieren veroorzaakt door ons lawaai en onze verlichting ’s nachts. En hoe dieren daar soms ook mee om kunnen gaan en hoe wij de leefomgeving voor dieren en onszelf leefbaarder kunnen maken. Vroeger luisterden we naar de kanarie in de mijn, maar werkt de achteruitgang van vogels en insecten nu om ons heen als alarmbel?

 • https://www.youtube.com/watch?v=7746jjxqg9c
 • https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streams 1866 - Prof.dr. Inga kamp - “Resultaten van de nieuwe James Webb Space Telescope”
 • https://www.youtube.com/watch?v=7746jjxqg9c 1867 - Prof.dr. Han Wösten - “Hedendaagse biotechnologie met schimmels”
  Schimmels spelen een belangrijke rol in de natuur, onder andere in de afbraak van dood organisch materiaal. Deze eigenschap van schimmels kunnen we gebruiken om onze economie duurzamer te maken. Zo kunnen schimmels gebruikt worden in de eiwittransitie en in de zuivering van water van moleculen zoals hormonen, pesticiden, en PFAS. Daarnaast kunnen schimmels worden gebruikt om materialen te vervangen die gepaard gaan met veel energie gebruik en uitstoot van CO2. Deze aspecten zullen in de lezing worden toegelicht; het zal blijken dat schimmels bondgenoten zijn en niet onze vijand zoals veel mensen in eerste instantie zullen denken.

 • 1866 - Prof.dr. Inga kamp - “Resultaten van de nieuwe James Webb Space Telescope”
  https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streamshttps://www.youtube.com/watch?v=fWYubYd-BTE De James Webb Space Telescoop (JWST) is succesvol gelanceerd op 25 december 2021 en bevindt zich nu op een afstand van 1.5 miljoen kilometer van de aarde. Deze 6.5m telescoop in de ruimte geeft ons schitterende nieuwe plaatjes van de hemel in het infrarood, met een 10 keer hogere ruimtelijk resolutie vergeleken met eerdere telescopen en een veel grotere gevoeligheid. Tijdens deze lezing geef ik een overzicht vanaf de bouw van de telescoop met zijn instrumenten, de lancering, tot en met de eerste plaatjes ruim een jaar geleden. Vervolgens leg ik uit hoe deze JWST waarnemingen nieuwe inzichten geven over de chemische samenstelling van het materiaal waaruit planeten ontstaan en de samenstelling van de atmosferen van planeten rond andere sterren. Beide zijn erg belangrijk om te begrijpen hoe uniek ons eigen zonnestelsel mogelijk is.

  https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streams


 • James Webb Space Telescope - First year of discoveries
  https://www.youtube.com/watch?v=16bG6aDe5nU Op 11 juli 2022 verscheen de eerste foto van de James Webb Space Telescope. Dit beeld is het diepste en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal tot nu toe, en bekend als Webb's First Deep Field. Dit deel van het heelal beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op de grond op armlengteafstand houdt. Tijdens dit

  symposium op 14 november 2023 staan we stil bij de vele verrassende ontdekkingen door deze meest gevoelige ruimtetelescoop ooit.


 • Zoogdieren
  https://us06web.zoom.us/rec/play/Yd09qjsiuyVKf0naREFH_Nb0j_fXL2SEe2k_ZvYOj6ZF1fduewNlnr6phDfBap32cbVgY02pHdKsfw-g.KXslb2le-PRThjch?canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FTLeAWVZ3dUhbA6v-n2by_LZte9vgekYfJ006Js5U7jUtPrKASfglMwv45GB7y1-V.XjKH0li5MWT-DcLh

 • Cleveringabijeenkomst Utrecht/Amersfoort 2023
  Een duolezing in de Bergkerk in Amersfoort over 'Is er toekomst voor de natuur en de mens? Processen en patronen' met:
  • prof.dr. Arjan Doelman, hoogleraar Toegepaste analyse;
  • prof.dr. Hans Slabbekoorn, hoogleraar Akoestische ecologie en gedrag.

  Professor Slabbekoorn gaat in op de problemen voor dieren veroorzaakt door ons lawaai en onze verlichting ’s nachts. En hoe dieren daar soms ook mee om kunnen gaan en hoe wij de leefomgeving voor dieren en onszelf leefbaarder kunnen maken. Vroeger luisterden we naar de kanarie in de mijn, maar werkt de achteruitgang van vogels en insecten nu om ons heen als alarmbel?

  Vervolgens zal professor Doelman ingaan op de betekenis en het belang van ruimtelijke structuren, ook wel ‘patronen’ genoemd. Juist als de omstandigheden verslechteren kan de natuur zich aanpassen door patronen te vormen: aan de rand van een woestijn is de begroeiing niet homogeen, maar kunnen kale en begroeide stukjes terrein elkaar afwisselen. Op deze manier kan vegetatie langer dan verwacht blijven voortbestaan.

  In beide verhalen zal er aandacht zijn voor de achteruitgang van natuur en biodiversiteit, maar ook voor veerkracht en wat er wel zal blijven. De avond zal worden afgesloten met een paneldiscussie.

  Ook bijdragen aan Leids onderzoek en onderwijs? Ga naar https://www.luf.nl/draag-bij/eenmalig.... Namens alle wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden, hartelijk da


 • Nieuwsbrieven

   

  2023


  Nieuwsbrief Kerkuilen 2023

  In deze editie

  Dramatisch jaar voor de kerkuilen met 

  later in seizoen enig herstel.

  Nestkasten controleren, waarom eingelijk?

   

  2022


  Nieuwsbrief Kerkuilen 2022

  In deze editie:

  Daljaar voor de kerkuil door kou en weinig muizen

  Beleef de lente en volg de kerkuil

  Nieuws uit de regio

  Van de bestuurstafel

   

  2021


  Nieuwsbrief Kerkuilen 2021


  Nieuwsbrief Kerkuilen 2021

  In deze editie:

  Verkeersslachtoffers en Covid-19 bepalen beeld 2020

  Nieuws uit de regio

  Van de bestuurstafel

   

   

 • https://www.kerkuil.com/content/17825/download/clnt/103142_No_18_Digitale_Nieuwsbrief_November_2022.pdf


 • https://www.kerkuil.com/content/17825/download/clnt/96664_No_14_digitale_Nieuwsbrief_2020_Winter.pdf

 • https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/194/2023/05/Nieuwsbrief-uilenwerkgroep-mei-2023.pdf
  In maart hebben we subsidie ontvangen van de Bettie Wiegman
  Stichting. Bettie Wiegman was
  een groot liefhebber van uilen en
  roofvogels.
  Na haar overlijden, is de naar
  haar vernoemde Stichting Bettie
  Wiegman Fonds opgericht.
  https://docplayer.nl/108548027-Digitale-nieuwsbrief-stichting-kerkuilenwerkgroep-nederland.html

 • https://docplayer.nl/108548027-Digitale-nieuwsbrief-stichting-kerkuilenwerkgroep-nederland.html

 • https://www.kiekenkaike.nl/images/PDF_bestanden/NieuwsbriefVolgenKerkuilen_1.pdf
  Via een blog over roofvogels in Ierland kwamen we in contact met Ierse onderzoekers die
  deels met hetzelfde thema bezig zijn: verkeersslachtoffers onder kerkuilen vermijden. Ook
  daar wordt gewerkt met GPS-loggers om de vlucht van kerkuilen te volgen, en dan vooral
  rond een nieuwe snelweg. Meer info over dat project (in het Engels) op
  http://kerrybirding.blogspot.nl/2016/08/gps-tracking-of-kerry-barn-owls.html

 • https://www.nvwk.nl/wp-content/uploads/2023/05/Nieuwbrief-uilenwerkgroep-april-2023-.pdf
 • https://biodiversiteitgoirle.nl/content/files/2022/10/Nieuwsbrief-B-Team-Herfst-2022.pdf
 • https://www.vogelbescherming.nl/docs/aa09bcdd-c637-4e9c-a955-849b96205299.pdf
  https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Soortnestandaard%20Kerkuil.pdf
 • Posted on 2023년 11월 24일, 17시 59분 04초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 11월 22일 (수)

  Lezing noordelijke Hunze door Ben Westerink.

  : Lezing noordelijke Hunze door Ben Westerink.
  De 14 aanwezigen worden bijzonder welkom geheten en worden getrakteerd op mooie
  recente en historische beelden en een zeer interessante lezing over de reconstructie van de
  oude Hunze en de nog aanwezige relicten in het landschap. Recente kaarten met daarop
  ingetekend de (soms vermoedelijke) loop van de sterk meanderende rivier verduidelijken veel
  over de huidige situatie. Het mooi persoonlijke verslag bestaat uit 6 onderdelen :

  1. Westerbroekster madepolder
   Oorspronkelijke verkaveling (12/13e
   eeuw) van ontginning vanaf de Hunze. Waarschijnlijk
   vanuit Onnen. Tot 1990 eeuwenoud cultuurlandschap: kleinschalig verkavelde polder, die bij
   inventarisatie 35 specifieke plantensoorten opleverde. In 1992 werd de polder onder water
   gezet, een Hunzearm uitgegraven (zeeklei gebruikt voor de kades) en werden er vondsten
   gedaan uit het Mesoliticum en langs de oude Hunze een soort laad- en/of losplaats
   opgebouwd uit turven. Het achterliggende gebied werd n.l. verveend door het klooster van
   Aduard. Al met al moest historisch interessant cultuurland plaatsmaken voor natuurbouw en
   waterberging. Hetzelfde conflict doet zich voor ten westen van de Hondsrug; de Onlanden.

  2. (verdwenen) Hunze in de Stad
   Door op oude luchtopnames en kaarten de teruggevonden bedding in te tekenen wordt veel
   van de huidige situatie duidelijk. Stukjes zijn nog zichtbaar, maar afgesneden door
   Winschoterdiep, Eems- en van Starkenborghkanaal. Op de topografische kaarten van 1908 zie
   je de oude Hunze (bij Dijkhuizen) en het Selwerderdiepje (bij de Selwerderhof) langs de Stad
   meanderen. Nu herinneren b.v. de wijk de Hunze en het fietspad Hunzeboord daar nog aan.
   En Ooster- en Noorderhoogebrug heten niet voor niets zo. Al vroeg zijn de lopen van Hunze,
   Aa en Eelderdiep verlegd, totdat ze in 1385 met het graven van het Reitdiep hun huidige
   vervolg kregen.

  3. Ten noorden van Groningen
   In de Koningslaagte en bij Harssens (borgplaats) is het oude slotenpatroon nog compleet
   intact. De rivier is door opslibbing bij Adorp b.v. nog maar 1 meter breed. In dit gebied zijn
   veel archeologische vondsten gedaan, m.n. op de beide wierdenbanden die de Hunze aan
   weerszijden begeleiden. Bij inventarisatie (Wilde planten in West-Groningen,1991, Westerink
   en de Keijzer) de zijn hier o.a. Holpijp( door lokale kwel), Pijptorkruid en Veldgerst (typisch
   voor het Reitdiepgebied) aangetroffen.
   De laatste ‘ontwikkelingen’ zijn het opzetten met gebiedsvreemd water om het zo geschikter
   te maken voor weidevogels (nu vluchten van 500-1000 goudplevieren)

  4. Tussen Harssens en Schaphalsterzijl
   Hier zijn de bedijkingen goed te zien en is de bedding in tact gebleven. In 1640 zijn de Raken
   bij Garnwerd afgesneden en de meanders liggen zichtbaar in het oude cultuurland (Oude
   Diepje)

  5. Tussen Schaphalsterzijl en Zoutkamp
   Oorspronkelijk stroomde de Hunze via Eenrum en Pieterburen naar zee, maar door opslibbing
   van de kwelderwallen moet de stroom een westelijke richting kiezen. Meanderend langs
   Oldenhove (de Zwalve) leverde dat overstromingsgevaar op en werd de Hunze rechtgetrokken
   met een gegraven monding naar zee. Hetzelfde verschijnsel bieden ook de veenrivieren Fivel
   en Paesens, waardoor Winsum, Garrelsweer en Dokkum zo belangrijk werden dat ze munt- en
   tolrecht kregen.
   Langs de Hunze zetten zich lichtere kleigronden af waarop b.v. gewone xxzegge, gevleugeld
   hertshooi en heelblaadje voorkomen. Bij Pieterburen is een reservaatje ingericht waar
   duizendguldenkruid en keverochis voorkomen/voorkwamen.
   Ten zuiden ligt het Nationaal Landschap Middag-Humsterland waar het oude
   cultuurlandschap door een Convenant tussen gebruikers, groene verenigingen en de provincie
   gevrijwaard is van grote ingrepen in relief en slotenpatronen.

  6. Geologie ten noorden van Groningen.
   Na de ijstijden vormde zich een oerstroomHunzedal dat ten noorden van Groningen de
   Hondsrug doorsneed. Het Hoog van Winsum-Baflo is de voortzetting: zandgrond die door de
   zeespiegelstijging een kleilaag van soms 7 meter dikte heeft gekregen. Bij de bouw van een
   gemaal in de Wetsinger Maar werden op het zand onder de klei sporen van menselijke
   bewoning gevonden uit de trechterbekercultuur. (b.v. een vuistbijl en scherven van
   aardewerk) Om het belang van dit gebied te onderstrepen: de bodem onder Sauwerd wordt in
   2015 Nationaal monument!
   Van alle gebieden komen oude kaarten, oude luchtfoto’s, foto’s en een ingetekende oude
   Hunzeloop voorbij met deskundig commentaar over de ingrepen van de mens op de
   oorspronkelijke natuur. Vanuit het vele inventarisatiewerk dat Ben heeft verricht, zien we
   mooie foto’s en duidelijke grafieken over het voorkomen van flora langs de oude en de
   huidige loop van de Hunze/Reitdiep.
   De aanwezigen beleefden een bijzonder interessante uiteenzetting over de (natuurlijke)
   historie van het noordelijk Hunzedal.
   Op 15 november zullen we ons onder leiding van Ben Westerink tijdens een excursie
   onderdompelen in dit eeuwenoude landschap.

  Symposium Aardkundig erfgoed

  Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geomorfologische of bodemkundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aardkundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onderlegger van het Nederlandse cultuurlandschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en biodiversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebiedsinrichting en beleidsopgaven.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed
  Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit.

  De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland en WENR (Wageningen University en Research).

  Hierbij bevestigen wij uw aanmelding voor Symposium Aardkundig erfgoed - 23 november 2023.
  Bewaar deze e-mail goed.

  Terugkijken
  Het programma wordt opgenomen. Mocht u er toch niet live bij kunnen zijn, kunt u met dezelfde link het webinar ook terugkijken.

  Op onze website vindt u het volledige programma.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed

  Aardkundig Erfgoed

  Tijd Onderdeel
  9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
  9.40 Digitale inloop
  9.45 Welkom en inleiding door Henk Baas en Harm Jan Pierik, dagvoorzitters, afdeling Landschap, RCE
  10.00

  Nieuwe kennisproducten aardkundig erfgoed: inspiratie voor beheer en inpassing

  Harm Jan Pierik, RCE

  10.25

  Waarom Landschap Overijssel aardkunde en landschap in elkaar schuift

  Martijn Horst, Landschap Overijssel

  11.00 Pauze
  11.30

  Geomorfologisch herkarteren van Aardkundig Waardevolle Gebieden

  Tom Harkema, WENR

  12.00

  Aardkundige waarden in Aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta: Fundamenteel en verbindend

  Patrick Kiden, TNO-Geologische Dienst Nederland

  12.30 Lunch
  13.30

  Aardkundige waarden in Drenthe: van beleid naar praktijk

  Anja Verbers, Landschapsbeheer Drenthe

  14.00

  Nieuws van de Peelrandbreuk(zone): van belemmeringen naar kansen

  Rimbaud Lapperre: VU/Landslide adviesbureau

  14.30 Pauze
  15.00

  Landschap voor de toekomst. Voorbeelden van een interdisciplinaire benadering tussen aarde, natuur en mens als vertrekpunt voor ruimtelijke opgaven

  Harm Smeenge, De Bosgroepen/Van Hall Larenstein

  15.30

  De bocht afgesneden: Hoe grip op het verloop van de Maas houvast geeft voor een duurzaam ontwerp voor rivierverruiming

  Reinier Ellenkamp, RAAP

  16.00 Afronding, vervolg
  16.15 Afsluiting
  Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken
 • Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.
  Op 15 april 2021 was er een online bijeenkomst over de Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal.

  Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. from Landschapsbiografie van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. on Vimeo.

  Het programma zag er als volgt uit

  15.00 - 15.05 uur Welkom door Inge Hendriks, MarketingOost

  15.05 - 15.20 uur Stand van zaken Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal, door Adri Ooms, coördinator Nationaal Park Sallandse Heuvelrug&Twents Reggedal

  15.20 - 15.35 uur Toelichting marketingplan 2021 door Rik Smienk, MarketingOost

  15.35 - 15.45 uur Toelichting educatie & participatieplan 2021 door Lilian Dieben, IVN

  15.45 - 16.00 uur Deel 1: Landschapsbiografie door Martijn Horst, Landschap Overijssel

  16.00 - 16.05 uur Pauze

  16.05 - 16.45 uur Deel 2: Landschapsbiografie door Martijn Horst

  16.45 - 16.50 uur Interessante voorbeelden door Lilian Dieben en Tamara Toering, MarketingOost

  16.50 - 17.00 uur Brainstormen met elkaar (op zoek naar kansen)

  17.00 uur Afsluiting

  https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaal-park-/ontstaan-sallandse-heuvelrug/

  -Presentatie stand van zaken NPSHTR - Adri Ooms; start op 1.32

  -Presentatie marketingplan 2021 - Rik Smienk; start op 16.55

  -Presentatie educatie & participatieplan - Lilian Dieben; start op 33.0

  -Landschapsbiografie - Martijn Horst; start op 39.5 en download op deze pagina de landschapsbiografie

  -Presentatie voorbeelden; start op 1.42.20

  https://www.sallandseheuvelrug.nl/over-het-gebied/nationaal-park-/ontstaan-sallandse-heuvelrug/

  Download Salland

  Download de landschapsbiografie

  Bij de publicatie horen drie overzichtskaarten op A2-formaat met een schaal van 1:80.000:
  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 1: Bergen, zandkopjes, veen en de oudste bewoning (<800 na Chr.)

  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 2: Middeleeuwse dorpslandschappen (800-1850 na Chr.)

  Overzichtskaart bij Tijdsvenster 3: Bebossing en ruilverkaveling in het moderne landschap

  We wensen je veel leesplezier en ontdekkingstochten in het landschap!
  Wil je de biografie toch in boekvorm kopen? Voor €8,50 is deze te verkrijgen bij:


 • https://www.youtube.com/@arcticpassion7608/videos
 • og steeds niet aan toegekomen. Nu live Studium Generale https://www.youtube.com/@lufleiden5277/videos Een duolezing in de Bergkerk in Amersfoort over 'Is er toekomst voor de natuur en de mens? Processen en patronen' met:
  • prof.dr. Arjan Doelman, hoogleraar Toegepaste analyse;
  • prof.dr. Hans Slabbekoorn, hoogleraar Akoestische ecologie en gedrag.

  Professor Slabbekoorn gaat in op de problemen voor dieren veroorzaakt door ons lawaai en onze verlichting ’s nachts. En hoe dieren daar soms ook mee om kunnen gaan en hoe wij de leefomgeving voor dieren en onszelf leefbaarder kunnen maken. Vroeger luisterden we naar de kanarie in de mijn, maar werkt de achteruitgang van vogels en insecten nu om ons heen als alarmbel?

 • https://www.youtube.com/watch?v=7746jjxqg9c
 • https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streams 1866 - Prof.dr. Inga kamp - “Resultaten van de nieuwe James Webb Space Telescope”
 • https://www.youtube.com/watch?v=7746jjxqg9c 1867 - Prof.dr. Han Wösten - “Hedendaagse biotechnologie met schimmels”
  Schimmels spelen een belangrijke rol in de natuur, onder andere in de afbraak van dood organisch materiaal. Deze eigenschap van schimmels kunnen we gebruiken om onze economie duurzamer te maken. Zo kunnen schimmels gebruikt worden in de eiwittransitie en in de zuivering van water van moleculen zoals hormonen, pesticiden, en PFAS. Daarnaast kunnen schimmels worden gebruikt om materialen te vervangen die gepaard gaan met veel energie gebruik en uitstoot van CO2. Deze aspecten zullen in de lezing worden toegelicht; het zal blijken dat schimmels bondgenoten zijn en niet onze vijand zoals veel mensen in eerste instantie zullen denken.

 • 1866 - Prof.dr. Inga kamp - “Resultaten van de nieuwe James Webb Space Telescope”
  https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streamshttps://www.youtube.com/watch?v=fWYubYd-BTE De James Webb Space Telescoop (JWST) is succesvol gelanceerd op 25 december 2021 en bevindt zich nu op een afstand van 1.5 miljoen kilometer van de aarde. Deze 6.5m telescoop in de ruimte geeft ons schitterende nieuwe plaatjes van de hemel in het infrarood, met een 10 keer hogere ruimtelijk resolutie vergeleken met eerdere telescopen en een veel grotere gevoeligheid. Tijdens deze lezing geef ik een overzicht vanaf de bouw van de telescoop met zijn instrumenten, de lancering, tot en met de eerste plaatjes ruim een jaar geleden. Vervolgens leg ik uit hoe deze JWST waarnemingen nieuwe inzichten geven over de chemische samenstelling van het materiaal waaruit planeten ontstaan en de samenstelling van de atmosferen van planeten rond andere sterren. Beide zijn erg belangrijk om te begrijpen hoe uniek ons eigen zonnestelsel mogelijk is.

  https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streams


 • James Webb Space Telescope - First year of discoveries
  https://www.youtube.com/watch?v=16bG6aDe5nU Op 11 juli 2022 verscheen de eerste foto van de James Webb Space Telescope. Dit beeld is het diepste en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal tot nu toe, en bekend als Webb's First Deep Field. Dit deel van het heelal beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op de grond op armlengteafstand houdt. Tijdens dit

  symposium op 14 november 2023 staan we stil bij de vele verrassende ontdekkingen door deze meest gevoelige ruimtetelescoop ooit.


 • Zoogdieren
  https://us06web.zoom.us/rec/play/Yd09qjsiuyVKf0naREFH_Nb0j_fXL2SEe2k_ZvYOj6ZF1fduewNlnr6phDfBap32cbVgY02pHdKsfw-g.KXslb2le-PRThjch?canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FTLeAWVZ3dUhbA6v-n2by_LZte9vgekYfJ006Js5U7jUtPrKASfglMwv45GB7y1-V.XjKH0li5MWT-DcLh

 • Cleveringabijeenkomst Utrecht/Amersfoort 2023
  Een duolezing in de Bergkerk in Amersfoort over 'Is er toekomst voor de natuur en de mens? Processen en patronen' met:
  • prof.dr. Arjan Doelman, hoogleraar Toegepaste analyse;
  • prof.dr. Hans Slabbekoorn, hoogleraar Akoestische ecologie en gedrag.

  Professor Slabbekoorn gaat in op de problemen voor dieren veroorzaakt door ons lawaai en onze verlichting ’s nachts. En hoe dieren daar soms ook mee om kunnen gaan en hoe wij de leefomgeving voor dieren en onszelf leefbaarder kunnen maken. Vroeger luisterden we naar de kanarie in de mijn, maar werkt de achteruitgang van vogels en insecten nu om ons heen als alarmbel?

  Vervolgens zal professor Doelman ingaan op de betekenis en het belang van ruimtelijke structuren, ook wel ‘patronen’ genoemd. Juist als de omstandigheden verslechteren kan de natuur zich aanpassen door patronen te vormen: aan de rand van een woestijn is de begroeiing niet homogeen, maar kunnen kale en begroeide stukjes terrein elkaar afwisselen. Op deze manier kan vegetatie langer dan verwacht blijven voortbestaan.

  In beide verhalen zal er aandacht zijn voor de achteruitgang van natuur en biodiversiteit, maar ook voor veerkracht en wat er wel zal blijven. De avond zal worden afgesloten met een paneldiscussie.

  Ook bijdragen aan Leids onderzoek en onderwijs? Ga naar https://www.luf.nl/draag-bij/eenmalig.... Namens alle wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden, hartelijk da


 • Posted on 2023년 11월 22일, 16시 35분 52초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 11월 14일 (화)

  Brabant Biodiversiteit en Leefgebieden 2021

  Biodiversiteit en Leefgebieden 2021
  2021-12-09 Bld-Zaal - #02 Rob van der Burg en Leon van den Berg https://vimeo.com/655376784/3be2889e35
  2021-12-09 Bld-Zaal - #03 Janneke van der Loop https://vimeo.com/655377002/d27d0f24dd
  2021-12-09 Bld-Zaal - #04 Piet van den Munckhof https://vimeo.com/655377258/734669d374
  2021-12-09 Bld-Zaal - #05 Marit van Santen en Joop Schaminée https://vimeo.com/655377457/2ab09ef154
  2021-12-09 Bld-Zaal - #06 Irma Wynhoff https://vimeo.com/655377616/dfe6804a0c
  2021-12-09 Bld-Zaal - #07 Fons Mandigers https://vimeo.com/655377899/b8502b9b06
  2021-12-09 Bld-Zaal - #08 Annemarie van Diepenbeek https://vimeo.com/655389440/1732addcbb
  2021-12-09 Bld-Zaal - #09 Afsluiting https://vimeo.com/655389863/7a37395ffd

  2021-12-09 Studio - #01 Opening https://vimeo.com/655378182/a2851a5364
  2021-12-09 Studio - #02 Mari de Bijl en Lizette Koekkoek https://vimeo.com/655378447/adf1eab003
  2021-12-09 Studio - #03 Mark Scheepens https://vimeo.com/655378689/cbe943389f
  2021-12-09 Studio - #04 Jochem Sloothaak https://vimeo.com/655378899/8ebb80f2e2
  2021-12-09 Studio - #05 Martijn Schiphouwer https://vimeo.com/655379102/8ebfa3a3f8
  2021-12-09 Studio - #06 Daan Drukker https://vimeo.com/655379335/330a814fd7
  2021-12-09 Studio - #07 Michiel Verhofstad - Edwin Dijkhuis - Kars Veling - Jojanneke- Bijkerk https://vimeo.com/655379658/98e61913a5
  2021-12-09 Studio - #08 Daan Custers https://vimeo.com/655389909/28f8d3c84a
  2021-12-09 Studio - #09 Afsluiting https://vimeo.com/655392665/4029ba05d9


 • In deze aflevering:
  • De Korendijkse slikken
  • De Bosman molen
  • Zeldzaam en toch dichtbij: De Zandhommel
  • Kijkhut de Zeemol

  Hoeksche Waarde is een online en tv serie over de Hoeksche Waard; de mensen die er wonen en werken en hoe ze zich verhouden tot de natuur en het landschap. In 2023 bestaat het Hoekschewaards Landschap 50 jaar. Met deze serie brengen we het gebied in kaart en brengen we over hoe waardevol de natuur is en kan zijn. Voor iedereen; inwoner of bezoeker, jong en oud.

  Vanaf 28 januari publiceren we iedere 4 weken een nieuwe aflevering. Abonneer je op dit kanaal om een melding te ontvangen wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is.

  HWL50 https://www.hwl.nl/

 • Het voormalig landbouwgebied Reijerscamp ligt net ten zuiden van de A12 tussen Ede en Arnhem. Dit gebied werd in 15 jaar tijd door Natuurmonumenten omgevormd tot nieuwe natuur. Door het transplanteren van heideplagsel ontstond al snel een bijzondere plek waar veel insecten, vogels maar ook kleine en grote zoogdieren een nieuw thuis vonden. En na de komst van het ecoduct Jac. P. Thijsse, dat het gebied verbindt met de Veluwe, vinden nu ook edelherten een nieuw thuis in natuurgebied Reijerscamp.

  Gemaakt in opdracht van Natuurmonumenten. Mede mogelijk gemaakt door Omroep Gelderland, Arfman faunatechniek & hekwerk en NIOO-KNAW.


 • Sinds 2015 zijn wolven terug in Nederland. De eerste meldingen waren van zwervende wolven uit Duitsland. In 2019 hebben de dieren zich officieel gevestigd in Nederland. Hun leefgebied bevindt zich op de Veluwe in Gelderland. Sinds 2019 zijn er op de Veluwe jonge wolven geboren

  Nu de wolf al een tijdje in de natuur in Gelderland woont, is het goed om wat meer te weten over hoe hij leeft, wat hij eet en wat hij zoal doet. En hoe wij het beste kunnen omgaan met de natuur, waar de wolf een onderdeel van is. Dit filmpje geeft informatie over hoe de wolf leeft.


 • Sayaguesa runderen weren wolf uit kudde
  De komst van de wolf naar het Drents-Friese Wold is van invloed op de dieren die daar leven, waaronder de kudde Sayaguesas die in het natuurgebied graast. Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten ziet dat de imposante runderen hun gedrag veranderen.

  Bekijk hier de ROEG!-special over de wolven in Drenthe:
  https://www.roeg.tv/uitzending/roeg-296/


 • De O'Hanlons in Koekange: van deze tuin ga je schrijven
  De O'Hanlons verhuisden vijf jaar geleden naar Drenthe op zoek naar rust en ruimte. Het schrijversechtpaar geniet van het huis en vooral van de tuin. Abonneer: https://bit.ly/3L0jjW1

  Meer lezen over dit verhaal: https://www.roeg.tv/roeg-nieuws/de-oh...

  Zie ook:

  https://www.roeg.tv

  https://www.facebook.com
  https://www.instagram.com/roegtv/?hl=nl
  https://www.facebook.com/roegtv/?locale=nl_NL


 • Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft een methode ontwikkeld om heidebiotoop te transplanteren naar gebieden waar dat nog niet voorkomt. Daarmee wordt de ontwikkeling van

  dergelijke gebieden aanzienlijk versneld. In de praktijk gebeurde dat op Reijerscamp, een voormalig landbouwgebied dat door Natuurmonumenten werd omgevormd tot nieuwe natuur.

 • "Mucky Secrets" is an excellent resource for scuba divers, aquarists, and marine biology students. The documentary features underwater macro footage from many of Lembeh's famous dive sites including Critter Hunt, Police Pier, Tanjung Kusu-Kusu, Nudi Falls, Aer Perang, Jahir, Makawide, Nudi Retreat, Retak Larry, TK (Teluk Kembahu), Hairball and Aw Shucks.

  There are subtitles/CC tracks for the narration and for the scientific and common names of the marine species, and dive site names.

  https://www.ardmediathek.de/ 1
  https://www.inaturalist.org/posts/47646-130-wildes-deutschland-die-rhon 1


 • The most fascinating documentaries on plants in French, featuring their evolution and there strategies:
  L’Aventure des Plantes (1982)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL85QFEnf3cy-7wkL1JvYQjZr7oCcBUIOb 1

 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

  Nederland bestond van oudsher voor een groot deel uit hoogveen. Door het afgraven van turf is daar nog maar 2% van over. Natuurmonumenten beschermt deze unieke gebieden, die voornamelijk in het oosten van ons lang liggen.


 • Hoeksche Waarde - Aflevering 6: De toekomst
  In deze bijzondere aflevering onderzoeken we de kansen en bedreigingen van de Hoeksche Waard. Omdat HWL 50 jaar bestaat proberen we ook 50 jaar vooruit te kijken. HWL vroeg landschapsarchitect Adriaan Geuze om hierbij te helpen.

  Gaëlle en Dick spreken met allerlei belanghebbenden: HWL voorzitter Thijs Jasperse, boer Bas Blok van LTO, wethouder Harry van Waveren, Martijn Verweijen van de werkgroep milieu en planologie, architect Sander Ros en een aantal winkelende bewoners in Numansdorp.
  Hoeksche Waarde is een online en tv serie over de Hoeksche Waard; de mensen die er wonen en werken en hoe ze zich verhouden tot de natuur en het landschap.

  In 2023 bestaat het Hoekschewaards Landschap 50 jaar. Met deze serie brengen we het gebied in kaart en brengen we over hoe waardevol de natuur is en kan zijn. Voor iedereen; inwoner of bezoeker, jong en oud.

  Vanaf 28 januari publiceren we iedere 4 weken een nieuwe aflevering.
  Abonneer je op dit kanaal om een melding te ontvangen wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is.
  https://www.youtube.com/channel/UCY3HqgrbspTBPBIcwZnHs0A/videos
  Hoeksche Waarde - Aflevering 6: De toekomst

 • 1867 - Prof.dr. Han Wösten - “Hedendaagse biotechnologie met schimmels”

  Schimmels spelen een belangrijke rol in de natuur, onder andere in de afbraak van dood organisch materiaal. Deze eigenschap van schimmels kunnen we gebruiken om onze economie duurzamer te maken. Zo kunnen schimmels gebruikt worden in de eiwittransitie en in de zuivering van water van moleculen zoals hormonen, pesticiden, en PFAS. Daarnaast kunnen schimmels worden gebruikt om materialen te vervangen die gepaard gaan met veel energie gebruik en uitstoot van CO2. Deze aspecten zullen in de lezing worden toegelicht; het zal blijken dat schimmels bondgenoten zijn en niet onze vijand zoals veel mensen in eerste instantie zullen denken.
  https://www.youtube.com/watch?v=7746jjxqg9c
  Piepschuim is lichter dan schimmelstroisolatie
  https://www.youtube.com/channel/UCY3HqgrbspTBPBIcwZnHs0A/videos

 • 1866 - Prof.dr. Inga kamp - “Resultaten van de nieuwe James Webb Space Telescope”
  https://www.youtube.com/@kng-groningen9130/streams
  https://www.youtube.com/channel/UCY3HqgrbspTBPBIcwZnHs0A/videos
  https://www.youtube.com/watch?v=fWYubYd-BTE&t=23s
  De James Webb Space Telescoop (JWST) is succesvol gelanceerd op 25 december 2021 en bevindt zich nu op een afstand van 1.5 miljoen kilometer van de aarde. Deze 6.5m telescoop in de ruimte geeft ons schitterende nieuwe plaatjes van de hemel in het infrarood, met een 10 keer hogere ruimtelijk resolutie vergeleken met eerdere telescopen en een veel grotere gevoeligheid. Tijdens deze lezing geef ik een overzicht vanaf de bouw van de telescoop met zijn instrumenten, de lancering, tot en met de eerste plaatjes ruim een jaar geleden. Vervolgens leg ik uit hoe deze JWST waarnemingen nieuwe inzichten geven over de chemische samenstelling van het materiaal waaruit planeten ontstaan en de samenstelling van de atmosferen van planeten rond andere sterren. Beide zijn erg belangrijk om te begrijpen hoe uniek ons eigen zonnestelsel mogelijk is.

 • James Webb Space Telescope - First year of discoveries

  https://www.youtube.com/@DeKNAW
  https://www.youtube.com/@DeKNAW/streams
  Op 11 juli 2022 verscheen de eerste foto van de James Webb Space Telescope. Dit beeld is het diepste en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal tot nu toe, en bekend als Webb's First Deep Field. Dit deel van het heelal beslaat een stuk hemel dat ongeveer zo groot is als een zandkorrel die iemand op de grond op armlengteafstand houdt. Tijdens dit symposium op 14 november 2023 staan we stil bij de vele verrassende ontdekkingen door deze meest gevoelige ruimtetelescoop ooit.


 • We zijn er even tussenuit geweest maar nu weer terug met nieuwe afleveringen!! Deze aflevering met landschapsarchitect Thijs de Zeeuw die ons meenam naar
  @ARTIS
  . We hebben het over wild natuur in een dierentuin, wie is te gast en wie kijkt naar wie? Check: https://spoti.fi/3pVtbai

 • Wat doet licht met natuur?
  @KamielSpoelstra van het @niooknaw legt ons uit hoe vleermuizen reageren om licht en hoe je dat onderzoekt. En hoe werkt dat met die groen lantaarnpalen? Luister de Podcast Nieuwe Natuur: https://t.co/wqYNuNWTCp Wat is het effect van licht op natuur? Die vraag stellen wij Kamiel (Ecoloog – NIOO Wageningen en licht expert). Kamiel legt ons uit wat de impact is van licht op flora en fauna. Maar ook hoe belangrijk donkerte is voor de natuur. Hij legt ons uit hoe vleermuizen en uilen reageren op licht en wat we kunnen doen om lichtvervuiling te kunnen voorkomen. En die groene lantaarnpalen, hoe zit dat?
 • 4 Podcast Nieuwe Natuur: Louwra Postma van

  @IVNNederland
  over #tinyforest! We spaken over hoe zo'n bos tot stand komt, wie het aanlegt en hoe belangrijk deze bossen zijn voor #natuureducatie. En natuurlijk de over de vraag, is dit nieuwe natuur? Check: https://spoti.fi/30wWdmH


 • Morgen weer een nieuwe aflevering van de #nieuwenatuur podcast!! Maar zijn jullie er als achter wat deze kaas met nieuwe natuur te maken heeft? Check http://spoti.fi/3FIufEG
 • 4 Podcast #nieuwenatuur Johannes Regelink (

  @regelinkjr
  ) Natuurvriendelijk Boeren: Hij is #boer, ondernemer en van oudsher #ecoloog. Johannes verteld ons over zijn gemengde, ecologische, #natuurinclusieve boerderij
  @depatrijs
  . Check:https://spoti.fi/3FIufEG


 • Aflevering 3 van de podcast Nieuwe Natuur staat in het teken van groene daken.
  @DrukkerEva
  @WUR
  verteld ons over natuur of 70 meter hoogte en waarom een groen dak #nieuwenatuur is. Check: https://spoti.fi/3uNRKXT

 • En daar is aflevering 2 van de Nieuwe Natuur Podcast. Te gast: Menno Schilthuizen!!
  @schilthuizen
  Menno is een wettenschappelijke duizendpoot die ons verteld over evolutie in de stad vanaf een bankje midden in Leiden. Check de 2de aflevering hier: https://cutt.ly/TEUcLrY
 • De JNM bestaat vandaag precies 75 jaar!! En dat gaan we vieren! Vanaf 7 uur zijn we live op YouTube via:
  https://bit.ly/3dz7Mhj. 24 tm 26 september vieren we het nogmaals met een jubileum weekend voor huidige en oud leden. Check daarvoor http://jnm.nl

 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)


 • Exact Live 2019: Ionica Smeets


 • Posted on 2023년 11월 14일, 15시 38분 07초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  Symposium biodiversiteit en leefgebieden 2021

  Biodiversiteit en Leefgebieden 2021

  Bois le Duc zaal;

  2021-12-09 Bld-Zaal - #01 Opening https://vimeo.com/655376747/bff3827b0f
  2021-12-09 Bld-Zaal - #02 Rob van der Burg en Leon van den Berg https://vimeo.com/655376784/3be2889e35
  2021-12-09 Bld-Zaal - #03 Janneke van der Loop https://vimeo.com/655377002/d27d0f24dd
  2021-12-09 Bld-Zaal - #04 Piet van den Munckhof https://vimeo.com/655377258/734669d374
  2021-12-09 Bld-Zaal - #05 Marit van Santen en Joop Schaminée https://vimeo.com/655377457/2ab09ef154
  2021-12-09 Bld-Zaal - #06 Irma Wynhoff https://vimeo.com/655377616/dfe6804a0c
  2021-12-09 Bld-Zaal - #07 Fons Mandigers https://vimeo.com/655377899/b8502b9b06
  2021-12-09 Bld-Zaal - #08 Annemarie van Diepenbeek https://vimeo.com/655389440/1732addcbb
  2021-12-09 Bld-Zaal - #09 Afsluiting https://vimeo.com/655389863/7a37395ffd

  88
  2021-12-09 Studio - #01 Opening https://vimeo.com/655378182/a2851a5364
  2021-12-09 Studio - #02 Mari de Bijl en Lizette Koekkoek https://vimeo.com/655378447/adf1eab003
  2021-12-09 Studio - #03 Mark Scheepens https://vimeo.com/655378689/cbe943389f
  2021-12-09 Studio - #04 Jochem Sloothaak https://vimeo.com/655378899/8ebb80f2e2
  2021-12-09 Studio - #05 Martijn Schiphouwer https://vimeo.com/655379102/8ebfa3a3f8
  2021-12-09 Studio - #06 Daan Drukker https://vimeo.com/655379335/330a814fd7
  2021-12-09 Studio - #07 Michiel Verhofstad - Edwin Dijkhuis - Kars Veling - Jojanneke- Bijkerk https://vimeo.com/655379658/98e61913a5
  2021-12-09 Studio - #08 Daan Custers https://vimeo.com/655389909/28f8d3c84a
  2021-12-09 Studio - #09 Afsluiting https://vimeo.com/655392665/4029ba05d9


 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)

 • Archeologielezing 16 februari 2022: Hollandse Zuinigheid - Merel Spithoven

  Hollandse Zuinigheid; gebruikssporenanalyse op de kleine benen spitsen met weerhaken uit mesolithisch Doggerland

  Door: Merel Spithoven, archeoloog

  In deze lezing zal Merel Spithoven de nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine (kleiner dan 88,5mm) benen spitsen uit de Noordzee bespreken. Deze spitsen worden gevonden door verzamelaars op de stranden van Zuid-Holland. Gebruikssporenanalyse in combinatie met een boogschietexperiment leidde tot interessante resultaten. Al deze spitsen bleken zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten te zijn. Er zijn sporen aanwezig van onder andere binding, bindingsmateriaal, impact en reparaties. Het ziet er dus naar uit dat hergebruik toen al aan de orde was.

 • Werkgroep Weide- en Akkervogels Natuurpunt - Presentatie Wulpenonderzoek Vlaams-Brabant - 20/12/2022

  Deze voordracht werd gegeven als onderdeel van de tweede online bijeenkomst voor vrijwilligers van de Werkgroep Weide- en Akkervogels Natuurpunt op 20 december 2022.
  In deze presentatie vertelt Griet Nijs (Natuurpunt Studie) over haar onderzoek naar het habitatgebruik en broedsucces van de wulpen in Vlaams-Brabant. Dit onderzoek werd uitgevoerd met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Vlaamse Landmaatschappij.

 • Symposium Aardkundig erfgoed

  Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geomorfologische of bodemkundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aardkundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onderlegger van het Nederlandse cultuurlandschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en biodiversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebiedsinrichting en beleidsopgaven.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed
  Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit.

  De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland en WENR (Wageningen University en Research).

  Hierbij bevestigen wij uw aanmelding voor Symposium Aardkundig erfgoed - 23 november 2023.
  Bewaar deze e-mail goed.

  Terugkijken
  Het programma wordt opgenomen. Mocht u er toch niet live bij kunnen zijn, kunt u met dezelfde link het webinar ook terugkijken.

  Op onze website vindt u het volledige programma.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed

  Aardkundig Erfgoed

  Tijd Onderdeel
  9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
  9.40 Digitale inloop
  9.45 Welkom en inleiding door Henk Baas en Harm Jan Pierik, dagvoorzitters, afdeling Landschap, RCE
  10.00

  Nieuwe kennisproducten aardkundig erfgoed: inspiratie voor beheer en inpassing

  Harm Jan Pierik, RCE

  10.25

  Waarom Landschap Overijssel aardkunde en landschap in elkaar schuift

  Martijn Horst, Landschap Overijssel

  11.00 Pauze
  11.30

  Geomorfologisch herkarteren van Aardkundig Waardevolle Gebieden

  Tom Harkema, WENR

  12.00

  Aardkundige waarden in Aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta: Fundamenteel en verbindend

  Patrick Kiden, TNO-Geologische Dienst Nederland

  12.30 Lunch
  13.30

  Aardkundige waarden in Drenthe: van beleid naar praktijk

  Anja Verbers, Landschapsbeheer Drenthe

  14.00

  Nieuws van de Peelrandbreuk(zone): van belemmeringen naar kansen

  Rimbaud Lapperre: VU/Landslide adviesbureau

  14.30 Pauze
  15.00

  Landschap voor de toekomst. Voorbeelden van een interdisciplinaire benadering tussen aarde, natuur en mens als vertrekpunt voor ruimtelijke opgaven

  Harm Smeenge, De Bosgroepen/Van Hall Larenstein

  15.30

  De bocht afgesneden: Hoe grip op het verloop van de Maas houvast geeft voor een duurzaam ontwerp voor rivierverruiming

  Reinier Ellenkamp, RAAP

  16.00 Afronding, vervolg
  16.15 Afsluiting
  Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken

 • Posted on 2023년 11월 14일, 15시 34분 28초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 11월 13일 (월)

  Landschapssymposium


 • Landschapssymposium deel 6: Presentatie prof. dr. ir. Theo Spek
  Naar een integrale landschapsbenadering in het terreinbeheer: ervaringen en uitdagingen voor de toekomst door prof.dr.ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen; scheidend lid

  Raad van Toezicht van Het Nationale Park De Hoge Veluwe)


 • Landschapssymposium deel 3: Presentatie Drs. Jan Bastiaens

 • Steenmeel Symposium Hoge Veluwe: Introductie Theo Spek en Peter Drenth

  Sinds 2015 vinden er onderzoeken in Het Nationale Park De Hoge Veluwe plaats naar de effecten van steenmeeltoediening als maatregel om de natuurkwaliteit structureel te herstellen, via herstel van de bodemmineralogie en bodemchemie. Om de kennis en ervaring van de afgelopen 5 jaar aan onderzoeken te delen, organiseerde Het Nationale Park De Hoge Veluwe op dinsdag 20 april 2021 een online symposium over steenmeeltoediening als herstelbeheer.

  Onderstaand treft u het volledige programma van het symposium met onder ieder onderwerp een link naar de opname.
  Introductie
  • Welkom namens Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  Dagvoorzitter Theo Spek, Rijksuniversiteit Groningen

  • Woord van de Gelderse Gedeputeerde Peter Drenth, verantwoordelijk voor o.a. landbouw, natuur en landschap
  BEKIJK DE INTRODUCTIE

  • Steenmeeltoediening: waarom en wanneer is het nodig?
  Wim de Vries, Wageningen Environmental Research
  De jarenlange verhoogde stikstof en zwaveldepositie heeft geleid tot een afname in de biodiversiteit en tot een afname van de bosvitaliteit en tot bossterfte. Dit is naast vermesting het gevolg van bodemverzuring, waardoor de basenvoorraad afneemt en aluminium vrij komt. In deze inleidende presentatie wordt ingegaan op bovengenoemde effecten en de trends daarin als aanleiding voor steenmeeltoediening. Vervolgens wordt kort ingegaan op criteria gegeven wanneer steenmeel gebruikt zou kunnen worden en wat de effecten en mogelijke risico’s zijn.
  BEKIJK DEZE PRESENTATIE

  Langer lopend onderzoek
  INTRODUCTIEFILMPJE LANGER LOPEND ONDERZOEK
  • Verzuring en vermesting van de bodem. Is steenmeel de oplossing?
  Maaike Weijters, B-ware
  Verzuring en vermesting zijn belangrijke negatieve gevolgen van de jarenlange N (en S) depositie uit heden en verleden. Van steenmeel als herstelmaatregel wordt veel verwacht. Maar is dat terecht? Deze presentatie behandelt de belangrijkste resultaten op het gebied van bodemchemie van 6 jaar steenmeelonderzoek in het zandlandschap.
  BEKIJK DEZE PRESENTATIE

  • Effecten van steenmeeltoediening op insecten en andere ongewervelden: hoe werkt steenmeel via bodem en plant door op hogere trofische niveaus?
  Joost Vogels, Stichting Bargerveen
  De diversiteit van ongewervelden is in veel droge heidegebieden afgenomen. Eén van de hypothesen waarom dit gebeurt is dat de kwaliteit van het voedsel afneemt als gevolg van verzuring. Zien we dan bij steenmeeltoediening ook een herstel optreden van voedselkwaliteit? In deze presentatie worden de mechanismen achter verzuring en afname van insecten toegelicht en wordt op basis van de resultaten uit het steenmeelonderzoek een voorzichtig antwoord gegeven op deze vraag.
  BEKIJK DEZE PRESENTATIE

  Recent gestart onderzoek
  INTRODUCTIEFILMPJE RECENT GESTART ONDERZOEK
  • Steenmeel: bodemchemie, N, P, mycorrhiza’s, strooiselafbraak en doorwerkingseffecten op flora en fauna
  Henk Siepel, Radboud Universiteit
  Wat doet steenmeel in bodem en vegetatie met P beschikbaarheid, N mineralisatie, de balans tussen verschillende groepen van mycorrhiza’s, de afbraak van organische stof en uiteindelijk de planten en dieren in het eikenbos?
  BEKIJK DEZE PRESENTATIE

  • Steenmeel als herstelmaatregel in bossen: profiteren grote herbivoren meer dan bomen?
  Sylvana Harmsen, Wageningen Universiteit
  Steenmeel voegt als “slow-release” meststof uitgespoelde kationen toe die de plantengroei kunnen bevorderen, maar maakt planten waarschijnlijk ook aantrekkelijker voor herbivoren. Het is onduidelijk of de vraat meer toeneemt dan de groei en hoe het bos zich ontwikkelt. Deze presentatie geeft een overzicht van plannen voor onderzoek.
  BEKIJK DEZE PRESENTATIE

  Gebruik steenmeel
  • Steenmeeltoediening in de praktijk
  Leon van den Berg en Gerard Koopmans, Unie van Bosgroepen
  De ervaringen uit het veld in het toedienen van steenmeel.


 • Afgelopen najaar werd aan de faculteit der Letteren van de RUG Theo Spek benoemd tot bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Spek publiceerde in 2004 de monumentale studie 'Het Drentse Esdorpenlandschap, een historisch geografische studie', een ruim 1100 pagina's dikke bijbel waarin alle aspecten van de geschiedenis van het Drentse landschap aan de orde komen.
  Momenteel is Spek samen met specialisten op andere vakgebieden bezig een zogenaamde landschapsbiografie te construeren van het gebied van de Drentse Aa.
  Behalve door historisch geografen wordt aan het onderzoek meegewerkt door archeologen, biologen, naamkundigen en fysisch geografen.

  Belangrijk hoofddoel van dit project is om vakgebieden die veel aan elkaar hebben en van elkaar kunnen leren weer te verbinden.

  Een van de doelen van de studie is om de opgedane kennis voor iedereen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld via Google Earth.


 • ADAMS APPEL 2007.22 Levenslange fascinatie voor dinosauriërs
  In de Hortus in Haren was tot eind januari 2008 een expositie te zien die was gewijd aan Chinese dinosauriers. Behalve een aantal replica's in de tuinen van de Hortus waren er ook skeletten en fossielen te zien, afkomstig van twee Chinese natuurhistorische musea. De nu 75-jarige emeritus hoogleraar

  paleontologie Bert Boekschoten vond als tienjarige jongen op de hei bij Hilversum al fossielen. Het was het begin van een levenslange fascinatie met de prehistorie. Adams Appel bezocht met Boekschoten de tentoonstelling in de Hortus en liet hem vertellen over de geschiedenis van de aarde en wat hem daarin nog altijd zo boeit.

 • ADAMS APPEL 2007.21 Sneeuw maken op Groenland
  Zoals de ringen in een omgehakte boomstam iets zeggen over de omstandigheden tijdens de achtereenvolgende zomers en winters, zo kunnen oude sneeuwlagen informatie geven over de klimaatsomstandigheden in achtereenvolgende tijdsperiodes.

  Op Groenland ligt een heel dik pak sneeuw, die zich daar gedurende eeuwen heeft opgestapeld. Als men deze lagen zou kunnen dateren, dan kan dit 'sneeuwarchief', met zijn klimaatgegevens, ontsloten worden.

  Afgelopen zomer trokken professor Harro Meijer en promovendus Gerko van der Wel van het Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van de RUG voor een klimaatonderzoek naar Groenland.

  Met een sneeuwmachine legden ze een vers laagje sneeuw over de sneeuw die er al lag. Die zelfgemaakte sneeuw was 'gemerkt' met 'zwaar' water en blijft voor de onderzoekers de komende jaren herkenbaar, ook al heeft het zich gemengd met de Groenlandse sneeuw. De klimaatonderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in de manier waarop dat mengen in de loop der tijd gebeurt.

  En met die kennis kan vervolgens ook de klimaatgeschiedenis die is vastgelegd in oudere sneeuwlagen beter worden bestudeerd.

  In Adams Appel vertellen Meijer en Van der Wel over hun onderzoek en hoe ze op Groenland te werk zijn gegaan. En in het CIO laten ze zien wat Isotopenonderzoek precies is.

  Die vraag over de zuurstofvoorziening en bomen heb ik ook ooit al eens beantwoord, in het boekje: "Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap." Redactie: Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan Uitgeverij Balans.
  Citaat: "Als we alle bossen op aarde zouden kappen en verbranden zou dat natuurlijk een ecologische ramp van de eerste orde zijn, maar de zuurstof zou er niet van op raken: de concentratie zou slechts met zo'n 300 ppm teruglopen. "

 • There are so many! Is there any particular category or genre you’re looking for? And what streaming services do you have (if any)? Netflix has quite a few good BBC nature documentaries, Disney+ has Disneynature and National Geographic, and CuriosityStream has a lot of good French- and German-produced nature shows that I haven’t seen elsewhere. Just a few favorites:

 • Mucky Secrets (full) - The Marine Creatures of the Lembeh Strait
  "Mucky Secrets" is a documentary about the marine life of the Lembeh Strait at the heart of the Coral Triangle off north Sulawesi in Indonesia.

  The Lembeh Strait is a popular scuba diving destination, famed for its excellent "muck diving". A huge diversity of exotic marine creatures can be found on the mucky seabed, including everything from tropical fish to benthic sharks to nudibranchs. Critters compete for survival with an armoury including camouflage, mimicry, toxicity, and dazzling coloration.

  "Mucky Secrets" is an excellent resource for scuba divers, aquarists, and marine biology students. The documentary features underwater macro footage from many of Lembeh's famous dive sites including Critter Hunt, Police Pier, Tanjung Kusu-Kusu, Nudi Falls, Aer Perang, Jahir, Makawide, Nudi Retreat, Retak Larry, TK (Teluk Kembahu), Hairball and Aw Shucks.

  There are subtitles/CC tracks for the narration and for the scientific and common names of the marine species, and dive site names.

  https://www.ardmediathek.de/ 1
  https://www.inaturalist.org/posts/47646-130-wildes-deutschland-die-rhon 1


 • The most fascinating documentaries on plants in French, featuring their evolution and there strategies:
  L’Aventure des Plantes (1982)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL85QFEnf3cy-7wkL1JvYQjZr7oCcBUIOb 1

 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

 • Voor de 21ste editie van de Brakona Contactdag konden we helaas niet in levende lijve samenkomen in het Provinciehuis in Leuven. Omdat er in 2020 in Vlaams-Brabant toch wel het een en het ander gebeurde op vlak van natuurstudie, organiseren de Provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie een online alternatief.
  Op zaterdagvoormiddag 6 februari stond dit op het programma:
  00:01 - Inleiding door dagvoorzitter Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant
  04:55 - Het Vinne, op naar een viersterrenrestaurant voor de Roerdomp (Frederik Vanlerberghe, Provincie Vlaams-Brabant)
  37:47 - Het Meetnetten-project 2.0 (Sam Van de Poel, Natuurpunt Studie)
  48:22 - Over prachtige Bosoprollers en andere Landpissebedden in Vlaams-Brabant (Pallieter De Smedt, Spinicornis)
  1:06:45 - Habitatgebruik van Bever op de Dijle op basis van zenderonderzoek (Frank Huysentruyt, INBO)
  1:31:29 - PTT wintertellingen van vogels in Vlaams-Brabant (Marc Herremans, Natuurpunt Studie)
  1:53:12 - Het nachtvlinderjaar 2020 gezien vanuit mijn tuin (Paul Nuyts)
  2:13:45 - Plan kiekendief: eerste realisaties (Hanne Vandewaerde, Regionaal Landschap Zuid Hageland)
  2:43:30 - Monitoring van het ecoduct Groenendaal en de tunnel Flossendelle over en onder de R0 in het Zoniënwoud (Simon Feys en Jorg Lambrechts, Natuurpunt Studie)
  3:06:58 - Afsluitend woord (Bart Nevens, Gedeputeerde voor milieu, Provincie Vlaams-Brabant)

 • Symposium Aardkundig erfgoed

  Aardkundig erfgoed (ook wel aardkundige waarden genoemd) omvat markante geologische, geomorfologische of bodemkundige verschijnselen die het verhaal van de vorming van ons land vertellen. Hoewel aardkundig erfgoed lang niet altijd bij iedereen bekend is, vormen aardkundige fenomenen de onderlegger van het Nederlandse cultuurlandschap. Ze dragen bij aan het unieke karakter en aan de identiteit van gebieden, maar zijn ook van belang voor de natuur en biodiversiteit. Een goede omgang met dit erfgoed is nodig om water en bodem weer sturend te maken bij gebiedsinrichting en beleidsopgaven.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed
  Op dit symposium brengen we onderzoekers, (beleids-)adviseurs, ontwerpers en beheerders samen om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen over hoe (kennis over) geomorfologie/bodem/ondergrond gebruikt wordt voor waterbeheer, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling. Daarnaast kijken we hoe het bredere publiek betrokken kan worden bij (het verhaal achter de) aardkunde in relatie tot archeologie, cultuurhistorie en biodiversiteit.

  De bijeenkomst is een samenwerking tussen RCE, TNO Geologische Dienst Nederland en WENR (Wageningen University en Research).

  Hierbij bevestigen wij uw aanmelding voor Symposium Aardkundig erfgoed - 23 november 2023.
  Bewaar deze e-mail goed.

  Terugkijken
  Het programma wordt opgenomen. Mocht u er toch niet live bij kunnen zijn, kunt u met dezelfde link het webinar ook terugkijken.

  Op onze website vindt u het volledige programma.
  https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/11/23/symposium-aardkundig-erfgoed

  Aardkundig Erfgoed

  Tijd Onderdeel
  9.30 Inloop aan het Smallepad 5, Amersfoort
  9.40 Digitale inloop
  9.45 Welkom en inleiding door Henk Baas en Harm Jan Pierik, dagvoorzitters, afdeling Landschap, RCE
  10.00

  Nieuwe kennisproducten aardkundig erfgoed: inspiratie voor beheer en inpassing

  Harm Jan Pierik, RCE

  10.25

  Waarom Landschap Overijssel aardkunde en landschap in elkaar schuift

  Martijn Horst, Landschap Overijssel

  11.00 Pauze
  11.30

  Geomorfologisch herkarteren van Aardkundig Waardevolle Gebieden

  Tom Harkema, WENR

  12.00

  Aardkundige waarden in Aspiring UNESCO Global Geopark Schelde Delta: Fundamenteel en verbindend

  Patrick Kiden, TNO-Geologische Dienst Nederland

  12.30 Lunch
  13.30

  Aardkundige waarden in Drenthe: van beleid naar praktijk

  Anja Verbers, Landschapsbeheer Drenthe

  14.00

  Nieuws van de Peelrandbreuk(zone): van belemmeringen naar kansen

  Rimbaud Lapperre: VU/Landslide adviesbureau

  14.30 Pauze
  15.00

  Landschap voor de toekomst. Voorbeelden van een interdisciplinaire benadering tussen aarde, natuur en mens als vertrekpunt voor ruimtelijke opgaven

  Harm Smeenge, De Bosgroepen/Van Hall Larenstein

  15.30

  De bocht afgesneden: Hoe grip op het verloop van de Maas houvast geeft voor een duurzaam ontwerp voor rivierverruiming

  Reinier Ellenkamp, RAAP

  16.00 Afronding, vervolg
  16.15 Afsluiting
  Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken

 • Posted on 2023년 11월 13일, 13시 25분 54초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 11월 07일 (화)

  HBNL: Toegang tot Grond

  Op 16 januari 2023 organiseerde Herenboeren Nederland de eerste van 3 Winter Webinars in 2023 met als thema 'Toegang tot Grond'. Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, verantwoordelijke manier moeten omgaan met onze bodem. Daarom werkt Herenboeren aan een gezonde en vitale bodem als basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn.

  Maar het is niet altijd makkelijk voor Herenboerderijen, én voor andere veranderings-initiatieven in de landbouw, om letterlijk ‘voet aan de grond’ te krijgen. Toegang tot een betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is nog vaak beperkt. Toch gebeurt er ook een hoop op dit gebied dat ons positief stemt.

  In dit webinar buigen de 3 sprekers zich - samen met het publiek - over de (on)mogelijkheden die er zijn omtrent het verwerven van grond voor de landbouwtransitie.

  De sprekers zijn:
  1) Geert van der Veer (oprichter Herenboeren)
  2) Michiel de Koe (rentmeester, bestuurslid BD Grondbeheer, bestuurslid Aardpeer)
  3) David Harleman (ASR Dutch Farmland Fund)

  Het webinar en de beantwoording van de vragen van de deelnemers duurt 80 minuten.


 • FMF REinier de Weerman FMF
  https://www.youtube.com/watch?v=KN1HkMlSRVY
 • Elektrotechniek E Lunchwebinar - Hoe kan de Transitie van “Gas naar Waterstof” worden ingevuld?
  https://www.tno.nl/nl/duurzaam/co2-neutrale-industrie/schone-waterstofproductie/15-dingen-die-je-moet-weten-waterstof/
  In dit lunch webinar gaan we het hebben over de volgende vragen: – hoe kan de Transitie van “Gas naar Waterstof” worden ingevuld en vorm krijgen? – wat zijn de gevolgen voor het aardgasleidingnet, de

  import van waterstof en – hoe is de samenhang met elektriciteit, dit alles gezien vanuit de visie van de Gasunie. De heer Adriaan de Bakker, senior Advisor Strategy Gasunie zal deze aspecten behandelen en de aanpak en strategie voor een efficiënte transitie uit een zetten. De heer Bakker heeft eerder op het symposium “Waterstof in NL: Energie voor de nabije toekomst?” op 25 maart 2021 met succes bijdragen geleverd aan het Delta plan Regionale Energie Strategie.

  https://www.tno.nl/nl/duurzaam/co2-neutrale-industrie/schone-waterstofproductie/15-dingen-die-je-moet-weten-waterstof/


 • https://www.blijevis.nl/nov2023//?s=Webinar%20Nederland%20weer%20vol%20met%20Vis

 • https://www.blijevis.nl/bekijk-de-nederland-weer-vol-met-vis-webinar/

 • https://www.naturetoday.com/nl/nl/events/details/?item=234

 • https://damremoval.eu/freeflowebinarvol2/ Free Flow Webinar vol.2 – barrier removal for river restoration in the river basins of the Rhine, Scheldt, Meuse and Ems
  The Free Flow webinar series focuses on the question of how dam removal is understood as a river restoration tool and applied in relation to the new European biodiversity target of freeing up at least 25’000 km of river stretches until 2030.

  In this second part of the series, we will hear from the countries that share the river basins of the Rhine, Meuse (Maas), Scheldt (Escaut), and Ems as well as from the respective river commissions, on how they are moving forward on this goal and where possible bottlenecks lie. The discussion is informed by the results of our Free Flow Survey that focused on this topic.

  We invite river and restoration practitioners, policymakers, researchers, and students, as well as road planning, maintenance, design and construction experts to join! This webinar is made possible by the World Fish Migration Foundation, the European Center for River Restoration, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Fishery, The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management and Rijkswaterstaat.

  rogram
  13.00
  Opening

  By moderator Frank Peiffer, World Fish Migration Foundation, Luxembourg

  13:03
  Free Flow Survey results: The perception of barrier removal as a river restoration measure

  Neza Posnjak, World Fish Migration Foundation, Germany.

  13:11
  How The Netherlands is approaching the 2030 EU biodiversity targets

  Wilco de Bruijne, Oak Consultants, The Netherlands & Christa Groshart, The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, The Netherlands

  13:21
  Renaturalisation of the Ems – A lighthouse project

  Mario Sommerhäuser & Gunnar Jacobs, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Germany

  13:29
  Insights from Germany & ECOSTAT Core Group

  Kathrin Schmitt, German Federal Institute of Hydrology, Germany

  13:37
  WG FISH & Master Plan for Migratory Fish

  Johan Coeck, INBO – Research Institute for Nature and Forest, Belgium

  13:45
  Why France is investing in free-flowing rivers

  Claire-Cécile Garnier, Direction de l’eau et de la biodiversité, France
  Sophia Vauclin, Ministère de la Transition écologique, France

  13:53
  Water management and ecological connectivity of the federal waterway Ems

  Nadine Müller, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee, Germany.

  14:01
  Dam removal as a tool for integrated water management in Belgium

  Didier D’hont, Vlaamse Milieumaatschappij, Belgium

  14:09
  Masterplan Fish & the role of coordination for river restoration

  Véronique Gosselain, ISC, Belgium

  14:17
  Luxembourg’s growing ambition for barrier removal for restoring rivers

  Carole Molitor, Administration de la Gestion de l’Eau, Luxembourg

  14:25
  Synthesis, Next Events, Goodbye

  By moderator Frank Peiffer, World Fish Migration Foundation, Luxembourg

  End

  *TBA = To Be Announced

  Registration and questions

 • https://storytrails.eu/storytrail/Wandelen-door-26-eeuwen-bewoningsgeschiedenis/d16e5d3a-6283-4f1a-9b54-2412ac7c3e42/3eaf6005-4d91-4098-b6af-928dd90c260b

 • There are so many! Is there any particular category or genre you’re looking for? And what streaming services do you have (if any)? Netflix has quite a few good BBC nature documentaries, Disney+ has Disneynature and National Geographic, and CuriosityStream has a lot of good French- and German-produced nature shows that I haven’t seen elsewhere. Just a few favorites:


 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

 • Posted on 2023년 11월 07일, 17시 40분 08초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 11월 01일 (수)

  De Eiwitleugen, meer focus op Groente en Fruit

  Janneke van der Meulen is kampioen Beach Sprint.....is van Team Banaan, ze eet 10 bananen....voor de Dieren en De Wereld..en heeft 2 masters afgerond op Erasmus. In 2018 en 2022 werd Janneke voor het eerst wereld- en europeeskampioen kustroeien. In mei 2021 werd Janneke na een energieke zwangerschap en soepele vrije geboorte moeder. De afgelopen jaren ontwikkelde ze de win-win methode: een groeiprogramma voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden.
  Janneke van der Meulen - Wie fris wil zijn, moet fruitig eten - Helden en Hordes

  Ik ben in meerdere podcast shows als gast verschenen.
  Om het jou gemakkelijk te maken staan hier alle podcastafleveringen op een rijtje.

   

  Sukkel in de Sportschool met Eva Bakker.

  Klik hier. Dit is misschien wel mijn favoriete podcast opname.

  Over Routines met Arie Boomsma.

  Klik hier. Dit is misschien wel de meest vrolijke en energieke podcast aflevering waarin ik te gast ben.

  Kukuru Podcast met Giel Beelen.
  Klik hier. Over de dood, paleo, keto en spiritualiteit.

  Een leven zonder Stress met Patrick Kicken.

  Klik hier voor een snelle, vrolijke en prikkelende aflevering over de win-win methode.

  Helden en Hordes met Eddy Boom.

  Klik hier voor verschil tussen egoïsme en trouw zijn aan jezelf en hoe gezonde keuzes te maken met alle tegenstrijdige berichten.

  Moeder Worden de Podcast met Nicky Keijzer en Kitty Lekkerkerker.
  Klik hier. Over de win-win methode, een vrije geboorte, (vegan) moederschap en de win-win methode.

  People United Podcast.

  Klik hier om de hele aflevering op YouTube te beluisteren.

  Ard Pisa.

  Klik hier. In deze podcast ga ik in op de belangrijke factoren die naast voeding bijdragen aan je gezondheid. Je kunt hem alleen tegen betaling luisteren.

  IkiGuides met Jorn Bosma.

  Klik hier. Over bewustzijn, zingeving en stilte.

  Ondernemen op Sneakers met Naomi Rinsampessy.

  Klik hier voor mijn inzichten in gezondheid, voeding, vitaliteit en ondernemerschap die ik heb opgedaan als topsporter.

  Kankerproofers met Klien van den Broek.

  Klik hier. Over niet meepraten met anderen als het gaat om voeding maar de weg naar je eigen kern volgen.

  Less is Much More met Susan.

  Klik hier. Over hoe om te gaan met weerstand, topsportmentaliteit, voeding voor meer energie en je gedrag in lijn houden met wat je wilt.

  Gezonde Jongeren Podcast met Tosca.

  Klik hier voor problemen rondom gezondheid en de optimale voeding voor de mens.

  Lekker in je Vel met Mel Podcast.

  Klik hier. Veel mensen vinden dit een hele goede samenvatting van wie ik ben, wat ik doe en waar ik voor sta.

  Levenskracht met Loek Migchelbrink over levensenergie. Klik hier.


  Lobke Faasen Podcast
  1. Klik hier. Alles over het mentale en emotionele aspect van wel/niet eten.
  2. Klik hier. Alles over eiwitten en een plantaardig dieet.
  3. Klik hier. Plantaardig eten en een topsport mentaliteit.

  Isabelle Feteris topsport mentaliteit Podcast
  1. Klik hier. Fysieke, mentale en emotionele gezondheid.
  2. Klik hier. De mindset van een winnaar.

  Tess to sustainability Podcast
  1. Klik hier. Feiten en fabels over voeding.
  2. Klik hier. Het win-win dieet en hart- en vaatziekten stoppen en omkeren.

  En in 2018 de aller aller eerste podcast die ik opnam met David Pieters.
  Klik hier.

  De Wakker Worden met Janneke van der Meulen podcast vind je via:

  YouTube

  Apple Podcast

  PodBean

  en

  Spotify.

  De onderwerpen die ik in de shows aanhaal staan uitgebreid beschreven in het boek De Eiwitleugen. Het boek kun je bestellen via deze link.

  Heel veel luisterplezier!

  Vrolijke groet en veel liefs, Janneke

  https://www.jannekevandermeulen.nl/boeken/
  Laurent Florijn
  https://www.jannekevandermeulen.nl/podcast/
  https://www.jannekevandermeulen.nl/blog/

  Fruit als ultieme brandstof.
  Bladgroen als belangrijkste groente en dus medicijn.
  Aanvullen met kiemen, verse kruiden, beetje zeewier en overige groente.
  Daar bovenop linzen, erwten en volkoren (pseudo) granen, wat noten zaden en pitten.
  Dat vul je weer aan met zonlicht (D3) en B12 supplement.

  In 2018 en 2022 werd Janneke voor het eerst wereld- en europeeskampioen kustroeien. In mei 2021 werd Janneke na een energieke zwangerschap en soepele vrije geboorte moeder. De afgelopen jaren ontwikkelde ze de win-win methode: een groeiprogramma voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden.

  https://kro-ncrv.nl/spoorloos-el%C3%A8ni-ontmoet-biologische-moeder-ellie


 • https://mennoenerwin.bano.nl/
  Heb jij een passie voor de natuur of vind je het heerlijk om achter meer wetenschappelijke feitjes te komen? Dan is dit de juiste podcast voor jou! In de podcast behandelen we bijzondere natuurverschijnselen en geven we een wetenschappelijke verklaring hiervoor. Wist je bijvoorbeeld dat het geen toeval is dat je vlak voor dat je wekker gaat plotseling wakker wordt. Dit heeft namelijk te maken met je biologische klok. Deze biologische klok bestaat inmiddels al 4 miljard jaar! Wil je nou meer te weten komen over de biologische klok of over andere onderwerpen. Klik dan op een van de afleveringen.

  Luister nu op je favoriete podcast spelers de podcast: Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. De podcast wordt opgenomen in onze Bano podcast studio elke vrijdag tussen 14:00-16:00. Gratis bij te wonen naar aanmelding. Studio verhuur is ook mogelijk.

  Zoek op Menno en Erwin wandelen en je vindt ons op alle kanalen:


 • https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Nieuwsbrieven/SchubbenEnSlijm/schubbenslijm2023015003.pdf

 • https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-de-ene-braam-is-de-andere-niet/

 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf

 • https://www.dehondsrug.nl/artikelen/

 • FMF REinier de Weerman FMF
  https://www.youtube.com/watch?v=KN1HkMlSRVY

 • https://rug.nl/research/kenniscentrum-landschap/voor-studenten/masterscripties/2023-mascr-de-polderkaart-van-koster-g-hamming.pdf bekendste hiervan zijn de linies in het rivierengebied van Midden-Nederland, zoals de Utrechtse
  Waterlinie en de Hollandse Waterlinie. Deze linies bestonden voor het grootste deel uit rivierkommen die
  konden worden gevuld met zoet water uit de rivieren.2
  Minder bekend is de Groningse Waterlinie. Ook het land achter de Groningse kwelderwal behoort tot de
  lagere delen van Nederland, en dat maakte ook dit gebied een strategische plek voor een waterlinie. Ter
  bescherming van de rest van Nederland kon de stelling Groningen – Delfzijl geïnundeerd worden, zodat het
  een barrière vormde tussen de Nederlanders en vijanden. In tegenstelling tot de linies in het midden van het
  land, moest deze met name gevuld worden met zout water. Daar was niet iedereen van gediend. Met name
  voor boeren betekende een inundatie met zout water een grote strop.
  Tegenwoordig staan we voor andere uitdagingen wat betreft de beschermi
 • https://www.tno.nl/nl/duurzaam/co2-neutrale-industrie/schone-waterstofproductie/15-dingen-die-je-moet-weten-waterstof/


 • https://www.blijevis.nl/nov2023//?s=Webinar%20Nederland%20weer%20vol%20met%20Vis

 • https://www.blijevis.nl/bekijk-de-nederland-weer-vol-met-vis-webinar/

 • https://www.naturetoday.com/nl/nl/events/details/?item=234

 • https://damremoval.eu/freeflowebinarvol2/ Free Flow Webinar vol.2 – barrier removal for river restoration in the river basins of the Rhine, Scheldt, Meuse and Ems
  The Free Flow webinar series focuses on the question of how dam removal is understood as a river restoration tool and applied in relation to the new European biodiversity target of freeing up at least 25’000 km of river stretches until 2030.

  In this second part of the series, we will hear from the countries that share the river basins of the Rhine, Meuse (Maas), Scheldt (Escaut), and Ems as well as from the respective river commissions, on how they are moving forward on this goal and where possible bottlenecks lie. The discussion is informed by the results of our Free Flow Survey that focused on this topic.

  We invite river and restoration practitioners, policymakers, researchers, and students, as well as road planning, maintenance, design and construction experts to join! This webinar is made possible by the World Fish Migration Foundation, the European Center for River Restoration, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Fishery, The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management and Rijkswaterstaat.

  rogram
  13.00
  Opening

  By moderator Frank Peiffer, World Fish Migration Foundation, Luxembourg

  13:03
  Free Flow Survey results: The perception of barrier removal as a river restoration measure

  Neza Posnjak, World Fish Migration Foundation, Germany.

  13:11
  How The Netherlands is approaching the 2030 EU biodiversity targets

  Wilco de Bruijne, Oak Consultants, The Netherlands & Christa Groshart, The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management, The Netherlands

  13:21
  Renaturalisation of the Ems – A lighthouse project

  Mario Sommerhäuser & Gunnar Jacobs, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Germany

  13:29
  Insights from Germany & ECOSTAT Core Group

  Kathrin Schmitt, German Federal Institute of Hydrology, Germany

  13:37
  WG FISH & Master Plan for Migratory Fish

  Johan Coeck, INBO – Research Institute for Nature and Forest, Belgium

  13:45
  Why France is investing in free-flowing rivers

  Claire-Cécile Garnier, Direction de l’eau et de la biodiversité, France
  Sophia Vauclin, Ministère de la Transition écologique, France

  13:53
  Water management and ecological connectivity of the federal waterway Ems

  Nadine Müller, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee, Germany.

  14:01
  Dam removal as a tool for integrated water management in Belgium

  Didier D’hont, Vlaamse Milieumaatschappij, Belgium

  14:09
  Masterplan Fish & the role of coordination for river restoration

  Véronique Gosselain, ISC, Belgium

  14:17
  Luxembourg’s growing ambition for barrier removal for restoring rivers

  Carole Molitor, Administration de la Gestion de l’Eau, Luxembourg

  14:25
  Synthesis, Next Events, Goodbye

  By moderator Frank Peiffer, World Fish Migration Foundation, Luxembourg

  End

  *TBA = To Be Announced

  Registration and questions

 • There are so many! Is there any particular category or genre you’re looking for? And what streaming services do you have (if any)? Netflix has quite a few good BBC nature documentaries, Disney+ has Disneynature and National Geographic, and CuriosityStream has a lot of good French- and German-produced nature shows that I haven’t seen elsewhere. Just a few favorites:


 • https://www.slideshare.net/SOVON/presentations

 • Posted on 2023년 11월 01일, 20시 27분 36초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  Trekvogels in de Eemshaven, Voorspellingsmodel

  https://www.provinciegroningen.nl/projecten/trekvogels-in-eemshaven/
  Hoe een UvA'er de vogelsterfte door windmolens wil voorkomen.
  Welke invloed hebben windmolens op vogeltrek?

  et onderzoek wordt uitgevoerd in windpark Eemshaven op verzoek van provincie Groningen in samenwerking met Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga. Bouten: ‘Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie, zonder het probleem te verleggen van het klimaat naar biodiversiteit.’

  Is vogelsterfte door windmolens een groot probleem?

  ‘In windpark Eemshaven, waar wij dit onderzoek hebben gedaan, staan honderd windturbines. Op basis van ons onderzoek hebben wij geschat dat er in het najaar 1.200 zangvogels zijn overleden door de windmolens, en dat er tijdens de voorjaarstrek vijfhonderd zangvogels stierven.

  In eerste instantie hebben wij ons gericht op zangvogels. Dat zijn veel verschillende soorten kleine vogels die vooral ’s nachts vliegen, zoals de merel, goudhaan, lijster en roodborst. Door onze eerdere ervaringen met onderzoek naar zangvogels voor defensie, verwachten wij op korte termijn iets te kunnen laten zien, en dat is ook wat de provincie Groningen wil. Ongeveer de helft van alle vogels die in Eemshaven sneuvelt is een zangvogel, dus de totale vogelsterfte door windmolens in het park ligt nog hoger dan 1.700.’

  Foto: Hanne Nijhuis (UvA)
  Willem Bouten
  Hoe zijn jullie in Groningen terecht gekomen?

  ‘De provincie was eerst van plan om de windmolens tijdelijk stil te zetten als ze grote groepen vogels zouden zien komen aanvliegen, maar volgens netbeheerder TenneT zou dit qua kosten niet realistisch zijn. Je kunt namelijk niet zomaar de turbines uitzetten, want dan ligt het hele elektriciteitsnet plat. De vraag en het aanbod van elektriciteit moet even groot zijn. Hier zit geen buffer tussen, want elektriciteit kun je niet opslaan. Voor de momenten dat de windmolens worden uitgeschakeld moet er dus ergens anders energie vandaan komen, bijvoorbeeld door voor die momenten toch een kolencentrale aan te zetten, of energie uit Noorwegen te gebruiken. Als je dit op het allerlaatste moment zou doen, dan gaan de prijzen tien keer omhoog. Daarom heeft de provincie Groningen ons benaderd met de vraag of wij twee dagen van tevoren kunnen voorspellen wanneer er veel vogels zullen zijn.’

  Kunnen vogels de windmolens niet ontwijken?

  ‘Als je er goed naar kijkt, zijn het eigenlijk niet de vogels die tegen de windmolens aanvliegen, maar windmolens die de vogels inhalen. Een vogel vliegt ongeveer 40 km/uur, terwijl de wieken wel 200 km/uur gaan. Vogels worden dus met grote snelheid uit de lucht geslagen, het gaat er hard aan toe. De vogels die wij onder de windmolens vinden zijn vaak onthoofd, of missen een vleugel. Tijdens ons onderzoek hebben wij ook tijdelijk tien windmolens stilgezet, dan blijken er helemaal geen vogelslachtoffers te vallen.’

  Hoe wordt het aantal slachtoffers vastgesteld?

  ‘Door in een bepaald gebied onder de windmolens te zoeken en dit via berekeningen te vertalen naar het hele windpark. Natuurlijk vind je niet altijd alle vogels, we hebben hiervoor experimenten gedaan waarbij er dode vogels in een gebied werden gelegd. Daarbij bleek dat de ene zoeker er nou eenmaal meer vindt dan de ander. Daarnaast zijn er predatieproeven gedaan, waarbij gedurende een paar dagen werd gekeken hoeveel vogels er werden opgegeten door vossen en kraaien. Door voor al deze factoren te corrigeren, zijn we uiteindelijk op een zo goed mogelijke schatting uitgekomen.’

  Foto: Still uit Youtube-video over Eemshaven
  Vogelradar
  En hoe meten jullie de trekpatronen van de vogels?

  ‘Hiervoor maken wij gebruik van twee soorten radar: de vogelradar en de weerradar. De vogelradar hebben wij speciaal voor dit onderzoek in het windpark geplaatst. Deze radar meet precies hoe elke individuele vogel door een stukje van het park vliegt. De nachtelijke vogeltrek komt als een soort deken over het hele park, waarbij er over de hele breedte van het park evenveel vogels vliegen. Daarom is het gemeten stuk representatief voor het hele park.

  Daarnaast maken wij gebruik van een weerradar die 18 kilometer verderop staat. Deze heeft een bereik van wel 50 tot 60 kilometer en kan daardoor veel verder kijken. Het enige probleem is dat hij niet kan meten wat er in het windpark gebeurt, door reflecties van de windmolens. De informatie die wij door deze meting verkrijgen is dus aanvullend en niet overlappend.’

  Hoe kan een weerradar helpen bij het bestuderen van vogeltrek?

  ‘Hoewel de weerradar bedoeld is voor het meten van het weer, wordt alles in de lucht vastgelegd, dus ook de vogels. Weerdiensten moeten vogels uit de metingen halen, want die verstoren de weermetingen. Voor ons levert dit waardevolle informatie op, waarbij wij ook tien jaar terug in de tijd kunnen kijken. Om uiteindelijk een voorspellend model te kunnen maken, hebben wij namelijk eerst data nodig van zo’n honderd nachten met veel vogeltrek, terwijl dit maar een aantal nachten per jaar gebeurt. Hierdoor kan de radar van de weerdienst een uitkomst bieden.’

  Eerder maakten jullie een model voor defensie, waarom?

  ‘Als er een piloot van de luchtmacht gaat trainen, komt daar ontzettend veel bij kijken. Maar wanneer er veel vogels boven Nederland vliegen, dan wordt er niet getraind. Vroeger werd alles op het laatste moment afgeblazen en was er al gauw een jaarsalaris doorheen gejast. Nu weten ze al een paar dagen van tevoren wanneer er veel vogels in de lucht zullen zijn en wordt er geen training ingepland.’

  Kunnen jullie hierdoor nu sneller een nieuw voorspellend model maken?

  ‘Ja, wel sneller. Toch gaat het hier wel om een heel andere situatie. Voor defensie moesten wij vaststellen wanneer er veel vogels boven heel Nederland zouden zijn, want zij vliegen in een paar minuten naar de andere kant van het land. Nu gaat het om een relatief klein gebied. Ook gaat het om heel andere hoogtes, want vogels trekken tot zo’n vier kilometer hoogte. Voor de windmolens zijn wij vooral geïnteresseerd in de laag tussen 50 en 150 meter hoogte, want dit is waar de wieken draaien. Soms trekken vogels hoog en soms laag, dus we moeten nu opnieuw begrijpen wat de vogels precies doen.’

  ‘Als je vogels wilt gaan afschrikken kunnen ze opeens heel vreemd gedrag kunnen gaan vertonen, waardoor ze juist gehakseld zullen worden’
  Is het niet mogelijk om met afschrikkende geluiden of nep-roofvogels de vogels uit het windpark te houden?

  ‘Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar er zijn nog geen effectieve alternatieven. Op Schiphol is er zelfs een hele vogelwacht, die onder andere met lasers probeert om vogels te verjagen en alsnog zijn er dagelijks aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Ik ben weleens meegegaan en soms moet je bijna op een vogel gaan staan voordat ze wegvliegen, ze wennen er gewoon aan. Je kent het misschien ook wel van kersenboomgaarden waar wordt geknald om vogels te verjagen: dat werkt een keer, maar uiteindelijk wennen ze eraan. Het verschil is wel dat we hier te maken hebben met trekvogels, die hebben geen tijd hebben om eraan te wennen.

  Het afschrikken van vogels zou ook juist averechts kunnen werken. We zien nu dat vogels vaak weten te ontkomen en slechts een duizendste keer van wat je verwacht op basis van fysische modellen ook daadwerkelijk worden geraakt. Als je vogels wilt gaan afschrikken kunnen ze ook opeens heel vreemd gedrag kunnen gaan vertonen, waardoor ze juist gehakseld zullen worden. Daarnaast komen vogels aan via de Noordzee naar land om te rusten, daarom komen ze naar beneden. Als we ze zouden afschrikken, dan gaan ze misschien vermoeid terug naar zee. Zo zouden er juist ook meer slachtoffers kunnen vallen.’

  Downloads


  https://www.provinciegroningen.nl/projecten/trekvogels-in-eemshaven/
  Hoe een UvA'er de vogelsterfte door windmolens wil voorkomen
  https://www.folia.nl/wetenschap/133960/bas-van-geel-ziet-aan-plantenresten-in-kiezen-waarom-dieren-uitstierven
  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0268048
  https://kro-ncrv.nl/spoorloos-el%C3%A8ni-ontmoet-biologische-moeder-ellie
  https://forum.inaturalist.org/t/the-growing-utility-of-online-photo-sharing-for-entomology-research/46444


 • https://mennoenerwin.bano.nl/
  Heb jij een passie voor de natuur of vind je het heerlijk om achter meer wetenschappelijke feitjes te komen? Dan is dit de juiste podcast voor jou! In de podcast behandelen we bijzondere natuurverschijnselen en geven we een wetenschappelijke verklaring hiervoor. Wist je bijvoorbeeld dat het geen toeval is dat je vlak voor dat je wekker gaat plotseling wakker wordt. Dit heeft namelijk te maken met je biologische klok. Deze biologische klok bestaat inmiddels al 4 miljard jaar! Wil je nou meer te weten komen over de biologische klok of over andere onderwerpen. Klik dan op een van de afleveringen.

  Luister nu op je favoriete podcast spelers de podcast: Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. De podcast wordt opgenomen in onze Bano podcast studio elke vrijdag tussen 14:00-16:00. Gratis bij te wonen naar aanmelding. Studio verhuur is ook mogelijk.

  Zoek op Menno en Erwin wandelen en je vindt ons op alle kanalen: • https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Nieuwsbrieven/SchubbenEnSlijm/schubbenslijm2023015003.pdf


 • https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Nieuwsbrieven/SchubbenEnSlijm/schubbenslijm2023015003.pdf


 • https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-de-ene-braam-is-de-andere-niet/
 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf


 • https://www.dehondsrug.nl/artikelen/

 • Posted on 2023년 11월 01일, 14시 47분 38초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 10월 29일 (일)

  Paleogeografische kaarten ,Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd,

  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-reis-door-12000-jaar-landschapsgeschiedenis
  https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit/kaarten
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/paleografische-kaarten
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/paleogeografische-kaarten-pdf
  Wat in het Holoceen, ons huidige geologische tijdvak, anders is dan in het vorige tijdvak, het Pleistoceen, is dat we in dit tijdperk ons landschap verregaand zijn gaan beïnvloeden. Een GIF op Atlas Leefomgeving laat dit zien en voert ons langs 12.000 jaar landschapsgeschiedenis in een halve minuut. Bekijk hoe Nederland onherkenbaar is veranderd door de stijging van de zeespiegel, de toevoer van zand en klei uit de zee, de grote rivieren en de groei van veen. En vooral: de steeds sterker wordende invloed van de mens. Bekijk de GIF door op het plaatje rechts te klikken.

  De GIF op de Atlas is een vereenvoudigde versie van de kaarten uit het werk Atlas in het Holoceen. Landschap en bewoning van de laatste ijstijd tot nu,(externe link) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster)(opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) (opent in een nieuw venster) samengesteld door TNO, Deltares en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Hier gingen 10.000 boringen en zeer veel aanvullend onderzoek aan vooraf, onder andere naar de vorming en ouderdom van bodemlagen. De eerste druk verscheen in 2011, de laatste druk in 2018. Wil je het verhaal achter de kaarten weten? Lees dan vooral verder en maak een reis door de tijd.

  9000-5500 v. Christus: begin Holoceen en ontstaan Nederlandse kust
  Het Holoceen is een geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Aan het relatief warme Holoceen ging een ijstijd vooraf die meer dan 100.000 jaar duurde. Nederland was een koude dunbevolkte steppe die zich tot ver in de Noordzee uitstrekte.

  Met de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen steeg de temperatuur snel. Toch stond de zeespiegel nog altijd tientallen meters onder het huidige niveau, omdat in de smeltende ijskappen veel water was opgeslagen. De huidige Noordzee was voor een groot deel land. Op de kaart 9.000 voor Christus zien we dat Nederland een zandgebied was met een aantal stuwwallen uit het Pleistoceen. Dankzij vondsten als harpoenenwerktuigen weten we dat jagers en verzamelaars dit gebied bewoonden. Maar hun invloed op de natuur was bepe


  Paleogeografische kaarten (pdf)

  https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/maak-reis-door-12000-jaar-landschapsgeschiedenis
  https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/eropuit/kaarten
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/paleografische-kaarten
  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/paleogeografische-kaarten-pdf


 • Deze podcast hoort bij het burgerwetenschapsproject FlowerPower De Tuin van HOGENT in samenwerking met Mijn Tuinlab, Knack en De Helix. We experimenteren met 500 burgers met bloemenweides in gazons. We graven dieper in de wetenschappelijke kant van het verhaal en interviewen wetenschappers en ervaringsdeskundigen over de aanleg en het beheer van een bloemenweide. Tuinen beslaan namelijk een groter deel van het Vlaamse grondgebied (8%) dan beheerde natuurgebieden (6,5%) en bieden daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. In natuurvriendelijk aangelegde en beheerde tuinen kan immers een opmerkelijke hoeveelheid biodiversiteit aanwezig zijn. Veel Vlamingen kiezen in de tuin echter voor een kortgeschoren, weinig biodivers gazon. Bloemrijke graslanden zijn interessant voor insecten en kwamen ooit talrijk voor in het Vlaamse landschap. Maar klopt het dat minder maaien zorgt voor een hogere biodiversiteit en een klimaatvriendelijke tuin? Hoe komt het dat door mijn gras te laten groeien ik wel of niet de gewenste bloemen krijg in mijn tuin? Wat kan ik doen om toch een divers bloemrijk graslandje en daardoor meer leven in mijn tuin te krijgen? Met welk beheer kan ik als tuinier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en van het klimaat?

  https://open.spotify.com/show/4LsATHvGfa5K1d9VAFQOpj


 • Oekraïne, zo betoogde Poetin, is eigenlijk Russisch. En dat is het altijd al geweest. Dat Poetin zijn oorlog goedpraat door naar het verleden te wijzen, is niet uniek. De Turkse president Erdogan en China’s secretaris-generaal Xi Jinping verwijzen ook naar een glorieus verleden om hun regime en hun plannen te legitimeren. Maar waar de geschiedenis het wapen van de machthebber is, kan het ook een wapen van verzet worden. Kom luisteren naar historicus Ivo van de Wijdeven en neerlandicus Lotte Jensen over de verhalen dat we vertellen over ons verleden, maar die eigenlijk gaan over ons heden.

  23|01|09 Geschiedenis als wapen | Lezing door historicus Ivo van de Wijdeven en neerlandicus Lotte Jensen | Maandag 9 januari 2023 | 20.00 - 21.30 uur | LUX, Nijmegen
  Lees het verslag: https://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2023/
  Of beluister de podcast:
  Like deze video, abonneer je op dit kanaal en mis niks.
  Bekijk ook de agenda voor nog meer verdiepende lezingen:https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/
  Wil je geen enkele verdiepende lezing missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief: https://www.ru.nl/radboudreflects/nieuwsbrief/aanmelden-mailnieuwsbrief-radboud-reflects/


 • Interview Ivo van de Wijdeven - 'De macht van het verleden'

  Poetin grijpt maar weer eens naar #demachtvanhetverleden. Laat ik daar dan nog even dit stukje #geschiedenis van 'grensland' Oekraïne bij #OVT op NPO Radio 1 tegenover zetten (ook op herhaling): https://lnkd.in/eXEJ-6ZX


 • LEZING IVO VAN DE WIJDEVEN "DE NIEUWE RAFELRAND VAN EUROPA"
  Op 11 december 2019 heeft historicus en politiek analist Ivo vd Wijdeven een lezing gegeven over de Brexit en Trump. Inmiddels is de Brexit een feit, Trump vertrokken en is Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten.

  Bij zijn aantreden sprak Biden warme woorden over de trans-Atlantische band en beloofde die zelfs aan te halen. Maar wie naar het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan en de gang van zaken rond het AUKUS-partnerschap kijkt, moet constateren dat het in de praktijk is nog steeds 'America First' is. Toch is dat niet heel verrassend.

  Aan de hand van zijn boek De nieuwe rafelrand van Europa zal Ivo van de Wijdeven laten zien dat de tijd dat we op de Amerikanen konden rekenen als bevrijders en beschermers een uitzondering is geweest in de Amerikaanse geschiedenis en welke lessen Europa daaruit moet trekken.

  Ivo van de Wijdeven is historicus en werkzaam als politiek analist bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarnaast biedt hij in zijn boeken en artikelen iedereen die daarin geïnteresseerd is een historische achtergrond bij de actualiteit. Bekende namen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld Poetin, Johnson, Orbán en Erdogan.

  De lezing is op 24 november 19.30 uur in de Ontmoeting aan de Tulpstraat.


 • De fossiele schelpen van de Nederlandse kust
  Standaardwerk over de fossiele tweekleppigen, keverslakken en stoottanden die te vinden zijn op de Nederlandse stranden. Auteurs: P.W. Moerdijk, A.W. Janssen, F.P. Wesselingh, G.A. Peeters, R. Pouwer, F.A.D. van Nieulanden, A.C. Janse, L. van der Slik (†), T. Meijer, R. Rijken, G.C. Cadée, D. Hoeksema, G. Doeksen, A. Bastemeijer, H. Strack, M. Vervoenen & J.J. ter Poorten.

  Uitgegeven in 2009 door Naturalis Biodiversity Center in de serie ‘Geologie van Nederland’ en mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nederlandse Malacologische Vereniging en het Koninklijk Zeeuws genootschap der Wetenschappen.

  Deel 2 is inmiddels in voorbereiding. Hierin worden de naar schatting 350 à 380 soorten slakken (gastropoden) behandeld. Om tot een zo compleet en goed mogelijk boek te komen worden alle groepen tijdens determinatiebijeenkomsten behandeld. Deze staan open voor iedereen die op welke wijze dan ook wil bijdragen aan dit project. De voorlopige resultaten per behandelde groep worden als artikelen gepubliceerd in Spirula.

  “De fossiele schelpen van de Nederlandse kust – schelpen en weekdieren” is uitverkocht en alleen nog op de tweedehands markt te vinden. Sinds november 2021 is het boek echter wel gratis digitaal te verkrijgen via deze link.


 • https://www.youtube.com/watch?v=Tgp9MwdfjvM
  https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/publications/Zoogdier_Jaargang_27_2_2016_ZOMER.pdf
  https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuur.blad_3_lores.pdf
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/wanneer-is-klimaatverandering-natuurlijk
  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/602361
  Plenary Session: Marginal sea biogeochemical cycling in the Anthropocene - OCB2023

  Plenary Session: Marginal sea biogeochemical cycling in the Anthropocene - OCB2023


 • OCB Benthic Ecosystem & Carbon Synthesis kickoff webinar
  The newly funded OCB Benthic Ecosystem and Carbon Synthesis (BECS) Working Group is aimed at understanding the carbon cycle and ecosystems within the land-to-ocean aquatic continuum by improving our understanding of related benthic processes and their representation in ocean and climate models. Benthic sediments (i.e. the seafloor) serve as the only long-term (century-to-millennial) sink of ocean carbon. Despite their critical role in the global carbon cycle, our understanding of coastal and global carbon dynamics is hindered by both a paucity of data and simplistic representations of seafloor biogeochemistry and ecosystems in models. This represents a key deficiency in future projections of the global carbon cycle and our quantification of the role of the benthos as a long-term carbon sink. Despite these uncertainties, many proposed carbon dioxide removal (CDR) and “blue carbon” climate mitigation strategies rely on ocean sediments as carbon sinks.

  The coastal oceanography and global modeling communities currently operate in separate silos. This working group will be an important step forward to bridge the knowledge gap left by the lack of integration between coastal and global efforts. We hope to identify gaps in our understanding of key processes in benthic communities across space in the coastal ocean. We will bring together a community of observationalists and modelers to integrate knowledge on coastal and open ocean benthic fluxes and biota, and coastal water column nutrient fluxes, which can be influenced by benthic-pelagic interactions. To that end, we have the following goals:

  Facilitate communication and data sharing between coastal and global biogeochemical / ecosystem modelers and observationalists.

  Establish shared data protocols, including common definitions and variable names/units.

  Develop data products for model development.

  Develop recommendations for future directions in observations and modeling.


 • https://ntr.nl/Focus/287/detail/De-oorsprong-van-de-Melkweg/VPWON_1344831
  https://www.npostart.nl/focus-special/22-05-2023/VPWON_1344829
  https://www.npostart.nl/focus-special/11-09-2023/VPWON_1344833

  https://www.provinciegroningen.nl/projecten/trekvogels-in-eemshaven/
  Hoe een UvA'er de vogelsterfte door windmolens wil voorkomen
  https://www.folia.nl/wetenschap/133960/bas-van-geel-ziet-aan-plantenresten-in-kiezen-waarom-dieren-uitstierven
  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0268048
  https://kro-ncrv.nl/spoorloos-el%C3%A8ni-ontmoet-biologische-moeder-ellie
  https://forum.inaturalist.org/t/the-growing-utility-of-online-photo-sharing-for-entomology-research/46444


 • https://mennoenerwin.bano.nl/
  Heb jij een passie voor de natuur of vind je het heerlijk om achter meer wetenschappelijke feitjes te komen? Dan is dit de juiste podcast voor jou! In de podcast behandelen we bijzondere natuurverschijnselen en geven we een wetenschappelijke verklaring hiervoor. Wist je bijvoorbeeld dat het geen toeval is dat je vlak voor dat je wekker gaat plotseling wakker wordt. Dit heeft namelijk te maken met je biologische klok. Deze biologische klok bestaat inmiddels al 4 miljard jaar! Wil je nou meer te weten komen over de biologische klok of over andere onderwerpen. Klik dan op een van de afleveringen.

  Luister nu op je favoriete podcast spelers de podcast: Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. De podcast wordt opgenomen in onze Bano podcast studio elke vrijdag tussen 14:00-16:00. Gratis bij te wonen naar aanmelding. Studio verhuur is ook mogelijk.

  Zoek op Menno en Erwin wandelen en je vindt ons op alle kanalen: • https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Nieuwsbrieven/SchubbenEnSlijm/schubbenslijm2023015003.pdf

 • https://www.natuurkennis.nl/activiteit/kennisuur-de-ene-braam-is-de-andere-niet/


 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf

 • https://www.dehondsrug.nl/artikelen/
 • Posted on 2023년 10월 29일, 10시 13분 31초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기

  2023년 10월 28일 (토)

  Download Zoogdierenatlas (pdf) Belgie

  Zoogdierenatlas (deel 4): Zoogdieren in Vlaanderen 1987-2002 - Roofdieren - Evenhoevigen - Zeehonden - Walvisachtigen - Overige zoogdieren - Bibliografie

 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf
 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf
 • https://www.zobodat.at/pdf/BZS_Saeugetiere_OOE_0001-0952.pdf
 • Auteur: 
  Sven Verkem, Joachim De Maeseneer, Bob Vandendriessche, Goedele Verbeylen, Stijn Yskout
 • Jaar: 
  2003
  Bron: 
  Een uitgave van Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep

  Deel 4: Zoogdierenatlas: Zoogdieren in Vlaanderen 1987-2002 - Roofdieren - Evenhoevigen - Zeehonden - Walvisachtigen - Overige zoogdieren - Bibliografie

  We hebben mens een sterke binding met een groot aantal zoogdieren, waaronder vee en jachtsoorten. Toch was onze kennis van in het wild levende zoogdieren in Vlaanderen tot voor kort vrij beperkt en slechts beschikbaar voor een kleine groep ingewijden. Een belangrijke reden hiervoor is dat de meeste zoogdieren nachtactief zijn en er een verborgen levenswijze op nahouden. De nieuwe zoogdierenatlas vult de lacune in de kennis voor een stuk in en maakt deze informatie beschikbaar voor een veel bredere groep mensen. Algemene conclusies van de atlas zijn dat generalistische soorten zoals steenmarter, ree, vos en ook huisspitsmuis zich hebben kunnen aanpassen aan de huidige situatie en daardoor hun verspreidingsgebied hebben uitgebreid of ten minste behouden. Gespecialiseerde soorten daarentegen, zoals de waterspitsmuis, hadden te lijden onder de veranderingen in landschap en natuurkwaliteit, met afnemende aantallen tot gevolg. Voor waterspitsmuis bleef het verspreidingsgebied echter min of meer gelijk en kon de sterke afname alleen worden aangetoond door analyse van braakballen. In de groep van de invasieve soorten zijn slechts enkele in staat geweest een echte populatie te vestigen.

  Een uitgave van Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep
  Auteurs: Sven Verkem, Joachim De Maeseneer, Bob Vandendriessche, Goedele Verbeylen, Stijn Yskout

  Download de volledige Zoogdierenatlas

  Posted on 2023년 10월 28일, 17시 08분 56초 UTC by ahospers ahospers | 댓글 0 개 | 댓글 달기